Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Ex nihilo

Ex nihilo

stvoření, Bůh

Ex nihilo

(lat. „z ničeho")

 

- latinský výraz znamenající „z ničeho" a vyjadřující skutečnost, že Bůh stvořil celé stvoření ne z nějaké již jsoucí pralátky, jak se domnívali někteří antičtí filosofové, ale bezprostředně svojí božskou stvořitelskou mocí, „z ničeho", z „nebytí", pouhým svým slovem (srov. Gen 1,3), a že Bůh sám je tak bezprostřední příčinou stvoření. Toto dokáže učinit pouze Bůh, kdežto tvorové, pokud tvoří, tvoří z nějaké již jsoucí materie na způsob jejího utváření a uzpůsobování. Bůh má však moc vyvolat cokoliv z „nicoty" k bytí, které je tak zcela závislé na Bohu, přičemž Bůh není závislý na žádné příčině a je tak ničím nezapříčiněný a nestvořený, jsoucí bez počátku a konce, na rozdíl od stvoření, které má svůj počátek v dobrovolném stvořitelském aktu Boha a nemá svoji příčinu v sobě samém, ale od jiného, od Stvořitele.

Viz též hesla Stvoření a Nestvořenost, nestvořený.

  

Související články:

Basil Veliký: Mojžíš, autor zprávy o stvoření 
Jan Pavel II.: Muž i žena stvořeni k obrazu a podobě Boha, Boha Trojjediného   
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Theresien Bartoňová: Člověk stvořený k obrazu a k podobě Boha  
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Hans Urs von Balthasar: Syn je vzorem i cílem světa  
Basil Veliký: "... a duch Boží se vznášel nad vodami"  
Dominik Pecka: Jako muže a ženu je stvořil 
Josef Blaha: Na počátku bylo světlo  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 

 

Lukáš Drexler, 2.2. 2023

Přečteno 246x

další křesťanské pojmy