Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Apoštolka apoštolů

Apoštolka apoštolů

hagiografie

marie-magdalska-apostolove-002-vyr-men.jpg 

- označení Marie Magdalské církevními otci kvůli jejímu zvěstování Kristova vzkříšení apoštolům coby první svědkyně Kristova zmrtvýchvstání, jak jí to přikázal sám vzkříšený Pán: „‚Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.‘ Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: ‚Viděla jsem Pána a toto mi řekl.‘" (J 20,17‑18; srov. též Mk 16,1‑11 a Lk 24,1‑11).

Viz též heslo Apoštolům rovný, apoštolům rovná.

 

Lukáš Drexler, 7.3. 2023

Přečteno 185x

další křesťanské pojmy