Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Christologie, christologický

Christologie, christologický

Ježíš Kristus

Christologie, christologický

- polatinštěle kristologie, kristologický

(z řec. Xριστος [Christos] - "Pomazaný" ve významu "Mesiáš", "Kristus", a z λογος [logos] - "řeč", "slovo", "učení")

 

- výraz christologie označuje teologické učení o osobě Ježíše Krista. Je součástí dogmatiky a zabývá se Božstvím jeho osoby, jeho vtělením a spojením dvou přirozeností, božské a lidské, v jednotě osoby (viz Hypostatická unie), jeho tituly nebo událostmi jeho pozemského života, ale i preexistencí, které se však mnohem více věnuje trinitologie. O spásném a výkupném díle Ježíše Krista pak učí soteriologie. Otázce pravdivosti a věrohodnosti Zjevení v Ježíši Kristu se věnuje fundamentální teologie neboli apologetika.

 

Lukáš Drexler, 11.8. 2008

Přečteno 1852x

další křesťanské pojmy