Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Jáhen, jáhenství

Jáhen, jáhenství

liturgie, věrouka

Jáhen, jáhenství 

  

diakon, osoba věnující se v Církvi buď charitativní, pastorační a katechetické činnosti nebo některým bohoslužebným úkonům. K vykonávání tohoto úřadu je zapotřebí jáhenského svěcení, které je nejnižším stupněm služebného kněžství a v případě svobodných mužů je předstupněm kněžského svěcení (nejvyšším stupněm služebného kněžství je pak biskupské svěcení). V katolické církvi však trvalým jáhnem může být po splnění daných podmínek i ženatý muž.

Kromě pastorační, katechetické a charitativní činnosti jáhen asistuje při bohoslužbě (čtení evangelia, kázání), může vykonávat např. bohoslužbu slova a udělovat některé svátosti (křest, svátost manželství) a svátostiny.

Jáhenská služba má své kořeny již v prvotní církvi, viz zmínky v Novém zákoně, např.: Sk 6,1-6; 6,8n; 1Tim 3,8.12 ad.

 

Související články:

Lukáš Drexler: Musí být biskup skutečně ženatý?  

 

Lukáš Drexler, 17.8. 2008

Přečteno 2805x

další křesťanské pojmy