Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Panteismus, pantheismus

Panteismus, pantheismus

věrouka, religionistika, náboženství

Panteismus, pantheismus

(z řec. πας [pas] / παν [pan] - "vše", "veškerý", "celý" a θεος [theos] - "bůh")

  

- označení myšlenkového (náboženského) přesvědčení, že souhrn veškerého stvoření je celým Bohem, že Bůh je přítomen ve všem stvořeném (tj. imanence) a souhrn tohoto všeho je celý Bůh. Tento názor tak popírá transcendenci (přesažnost, svrchovanost a nezávislost) Boha vůči stvoření a představuje extrémní důraz na Boží imanenci ve stvoření.

Křesťanská orthodoxie oproti tomu hovoří vyváženě jak o imanenci (obsaženosti) Boha v každém stvoření, tak zároveň o jeho transcendenci (přesažnosti): Bůh je přítomen ve svém stvoření, v každé jednotlivé věci (pokud by nebyl, nemohla by žádná věc existovat), avšak zároveň své stvoření nekonečně přesahuje a "vymyká" se mu - je někým mimo své stvoření (ač zároveň ve svém stvoření), nezávislý na něm a převyšující jej. Transcendence Boží však nekonečně převažuje nad imanencí Boží a jen v trasncendenci má imanence svůj zdroj a k ní směřuje. Kdyby imanence byla rovnocenná s transcendencí, muselo by být stvoření rovné Bohu ve své podstatě, což není: stvoření je závislé na trascendenci a z ní vycházející, imanence je tak druhotná vůči transcendenci a je z transcendence vycházející.

Viz též heslo Monismus

 

Lukáš Drexler, 14.9. 2008

Přečteno 5260x

další křesťanské pojmy