Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Deuterokanonický

Deuterokanonický

bible

Deuterokanonický

(z řec. δευτερος [deuteros] - "druhý" a κανων [kanón] - "pravidlo", "norma", "měřítko")

  

- označení pro ty biblické knihy, které katolická i pravoslavná církev považuje za součást kánonu Bible, které však nejsou součástí tzv. palestinského (tj. židovského) kánonu Bible. Tyto knihy posléze jako nenáležející do biblického kánonu odmítla i protestantská tradice, která je nazývá jako apokryfní.

Deuterokanoncké knihy jsou:

Júdit 
Tobijáš 
Báruch
Sírachovec
Kniha Moudrosti
1. Makabejská
2. Makabejská 
Daniel - řecké části 
Ester - řecké části

Důvodem pro zařazení deuterokanonických knih do kánonu Bible katolickou i pravoslavnou církví byla skutečnost, že deuterokanonické knihy byly součástí tzv. Septuaginty - tj. řeckého překladu Starého zákona, který používala prvotní církev.

 

Lukáš Drexler, 21.9. 2008

Přečteno 3133x

další křesťanské pojmy