Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Vigilie

Vigilie

liturgie

Vigilie

(z latinského vigilia - "bdění", "hlídka", "stráž")

 

- křesťanské bohoslužby a pobožnosti původně konané během noci před velkými křesťanskými svátky, později namísto nočního průběhu přesunuty na večer předchozího dne, během nichž se věřící připravují na daný svátek modlitnou a boholsužebnými úkony. Nejvýznačnější vigilií je velikonoční vigilie.

Vigilie -"noční bdění" - koresponduje s Kristovými slovy jako např.:

"Zůstaňte zde a bděte se mnou!" (Mt 26,38)

"Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!" (Mk 13,35-37)

Ale i se slovy apoštola Pavla:

"V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne..." (Ef 6,18)

 

Lukáš Drexler, 30.11. 2008

Přečteno 1322x

další křesťanské pojmy