Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Nupciální, nuptiální

Nupciální, nuptiální

duchovní život, mystika, spiritualita, Církev

Nupciální, nuptiální

(z latinského nuptiae [nupcie] - "sňatek", "svatba", resp. nuptialis [nupcialis] - "svatební")

kristus-a-cirkev-001-vyr-men.jpg 

- označení pro tzv. "svatební" či "snubní mystiku" (německy Brautmystik), která blízkost Boha a člověka znázorňuje a vyjadřuje obrazem manželství. Základ takto pojímané mystiky je dán již v Bibli, když ve Starém zákoně Hospodin sám sebe nazývá manželem vyvoleného lidu (srov. Iz 54,5), nebo když v Novém zákoně Ježíš o sobě hovoří jako o ženichu (např. Mt 9,15; 25,1; srov. též J 3,29) a když apoštol Pavel přirovnává Krista k muži a Církev k jeho manželce (Ef 5,25-32). Tímto směrem pak byla již v rané Církvi postupně rozvíjena interpretace starozákonní knihy Píseň písní, na niž se většinou křesťanští mystici při popisu své duchovní milostné zkušenosti s Bohem odkazují a jí se inspirují; viz komentáře či reminiscence na ni např. od Origena, sv. Řehoře z Nyssy, sv. Bernarda z Clairvaux, sv. Terezie z Avily, sv. Jana od Kříže a mnoha dalších v dějinách křesťanské spirituality. Ke snubní mystice také náleží mystické jevy jako "duchovní zásnuby" ap.

 

Související články:

Peter Markovič: Stručné dějiny křesťanského výkladu Písně písní do sv. Bernarda z Clairvaux 
Peter Markovič: Všeobecný úvod ke Kázáním na Píseň písní sv. Bernarda z Clairvaux  
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice  
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice 
Jan van Ruysbroeck: Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc!  
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou  
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1  
Petr Lombardský: Jaké věci je manželství svátostí   
Jarosław Szymon Szymczak: Manželství a Církev 
Jan od Kříže: Duchovní píseň

 

Lukáš Drexler, 6.12. 2008

Přečteno 660x

další křesťanské pojmy