Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Breviář

Breviář

liturgie, modlitba

Breviář

(z lat. breviarium - „stručný seznam")

  

breviarium-romanum-men.jpg- původně výraz znamenající zkrácené latinské modlitby, vyňaté z několika vel­kých liturgických knih. Dnes v katolické církvi kniha, která obsahuje modlitby zavedené a předepsané církevní autoritou, zavazující kleriky a zasvěcené osoby k jejich každodenní modlitbě.

Již od časů sv. Benedikta a sv. Řehoře Velikého od 6. století se breviář skládá z těchto osmi hór: matutinum, laudy, prima, tertia, sexta, nona, nešpory a doplněk čili kompletář.

Obsahovou reformou breviáře se zabý­val Tridentský koncil. Reforma byla ukončena sv. Piem V., který roku 1568 publikoval reformo­vaný breviář „Breviarium Pianum". Další re­formy byly pořízeny sv. Piem X., Piem XII. a Ja­nem XXIII., který ve svém Motu proprio z 25. čer­vence 1960 ustanovil rubriky upravující modlitbu breviáře. Poslední změny následovaly po II. vatikánském koncilu na základě koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium a následně díky pokoncilní apoštolské konstituci Laudis canticum z r. 1970.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně upraveno a doplněno.)

 

Breviář na internetu: Liturgie hodin

 

Karel Sahan, 6.2. 2009

Přečteno 2335x

další křesťanské pojmy