Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Immaculata

Immaculata

mariologie, Panna Maria

Immaculata

(lat. "Neposkvrněná")

   

- latinský výraz pro Pannu Marii uchráněnou mimořádnou Boží milostí od poskvrny dědičného hříchu a následně též pro výtvarné znázornění této skutečnosti.

 

Výtvarné vyobrazení

immaculata-001-vz-men.jpg

Výtvarné vyobrazení Panny Marie Immaculaty pak v sobě kombinuje symboly z biblických knih Genesis (3,15), tj. z proroctví tzv. Protoevangelia:

"Mezi tebe (tj. hada) a Ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu"

a z novozákonní knihy Zjevení Janova (12,1):

"A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy",

tzn. těhotnou Pannu Marii, která díky milosti uchránění od dědičné viny nabývá převahy nad satanem neboli hadem či drakem, kterého tak pro moc jí udělené výsadní milosti poráží, tj. drtí mu hlavu, což může jedině díky právě této Boží milosti jejího vynětí z nadvlády satana nad sebou pro Boží milost uchránění od dědičného hříchu a obdarování jí milostí kvůli jejímu budoucímu Boží mateřství, kdy se stane matkou Neposkvrněného Syna Božího.

Více viz v hesle Neposkvrněné početí

 

Související články:

Wincenty Granat: Neposkvrněné početí Panny Marie 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 5/6  
Pius IX.: Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu  
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie 
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Ignác Veselý: Panna Maria v Koránu
Petr Kanisius: Maria a ďábel 

 

Odjinud:

Wolfgang Beinert: Dogma o Boží dobrotě. Neposkvrněné početí Panny Marie (→Teologické texty)
Jacka Křižanovská: Neposkvrněné početí Panny Marie (→Amen)
David Vopřada: Neposkvrněné početí Panny Marie (→Apologia) 

 

Lukáš Drexler, 1.7. 2011

Přečteno 1054x

další křesťanské pojmy