Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilie

liturgie, Velikonoce, bohoslužba, Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční vigilie

  

- liturgická oslava Kristova zmrtvýchvstání, konaná na Bílou sobotu večer po západu slunce, jež má tyto části:

Oslavy velikonoční vigilie počínají svěcením velikonočního ohně, po němž následuje svěcení velikonoční svíce (paškál). Obojí se koná u vchodu do kostela. Od ohně se zapálí svíce, kterou do kostela nese jáhen, oble­čený do bílé dalmatiky, a zpívá třikrát za sebou, vždy ve vyšší poloze, „Světlo Kristovo", na což vě­řící odpovídají „Sláva Tobě, Pane". Od velikonoční svíce zapálí svoji svíčku celebrující kněz, pak ostatní klerikové a konečně všichni ostatní věřící a nato se rozsvítí i všechna ostatní světla v kostele. Jáhen postaví velikonoční svíci uprostřed oltářního chóru a vestoje před ní zpívá „Exultet", tj. velikonoční hymnus. Po Exultet následuje čtení ze Starého zákona, po kterém se zpívá „Sláva na výsostech Bohu" (Gloria), při němž se opět rozezvučí všechny zvony, zvonky a varhany. Následuje čtení z Nového zákona, evangelium a homilie. Poté se zazpívají litanie ke Všem svatým a následuje slavnostní svěcení křestní vody, na něž navazuje obnovení křestního slibu, případně křest. Nato je sloužena slavná mše svatá.

 

Související články:

Ladislav Pokorný: Postní doba  
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně 
Ladislav Pokorný: Velikonoční třídení (triduum)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis)
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu  
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Cyril Jeruzalémský: Sestoupil do podsvětí, aby i odtud vysvobodil spravedlivé  
Melitón ze Sard: Velikonoční homilie (Peri Pascha) 
Richard Špaček: O sestoupení Krista do předpeklí 
Epifanius ze Salaminy: Sestoupení Pána do pekel 
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis) 
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření 
Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista  
Justin: To čiňte na mou památku
Cyril Jeruzalémský: Katecheze 
Hippolyt Římský: O Křtu Páně 
Richard Špaček: Křest
Justin: První apologie

 

velikonocni-inspirace-5-b.jpg
 

 

 

Lukáš Drexler, 6.2. 2009

Přečteno 2280x

další křesťanské pojmy