Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Velký pátek

Velký pátek

liturgie

Velký pátek

  

- pátek Svatého týdne.

Je to den, kdy si připomínáme utrpení a smrt Ježíše Krista, a proto není přinášena žádná oběť mše svaté. Centrem liturgického slavení je Kříž ukřižovaného Ježíše Krista.

Liturgické slavení Velkého pátku probíhá odpoledne, nejlépe okolo 15. hodiny, a sestává ze čtyř částí:

1. čtení o utrpení Pána Ježíše Krista z Písma, především z evangelia podle apoštola Jana (pašije),

2. pros­by a přímluvy za všechny lidi,

3. odhalení a uctívání sv. Kříže,

4. slavnost svatého přijímání.

Poněvadž se při velkopáteční bohoslužbě nekoná eucharistická oběť, je za účelem přijímání knězem nebo jáhnem pře­nesena eucharistie v ciboriu z místa, kde ciborium s proměněnými hostiemi bylo na Zelený čtvrtek, na hlavní oltář.

Při hudebním doprovodu bohoslužby se nepoužívají varhany, ani žádné jiné hudební nástroje, podobně se nepoužívají ani zvony a zvonky.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně upraveno.)

 

Související články:

Ladislav Pokorný: Postní doba
Egerie: Putování Egerie (Itinerarium Egeriae) 
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně
Ladislav Pokorný: Velikonoční třídení (triduum) 
Richard Špaček: O sestoupení Krista do předpeklí
Epifanius ze Salaminy: Sestoupení Pána do pekel 

 

 

Jaroslav Kouřil, 6.2. 2009

Přečteno 740x

další křesťanské pojmy