Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Velký pátek

Velký pátek

liturgie, Triduum, Velikonoce, Ježíš Kristus

Velký pátek

  

- pátek Svatého týdne.

uctivani-krize-na-velky-patek-003-men.jpgJe to den, kdy si připomínáme utrpení a smrt Ježíše Krista, a proto není přinášena žádná oběť mše svaté. Centrem liturgického slavení je Kříž ukřižovaného Ježíše Krista.

Liturgické slavení Velkého pátku probíhá odpoledne, nejlépe okolo 15. hodiny, a sestává ze čtyř částí:

1. čtení o utrpení Pána Ježíše Krista z Písma, především z evangelia podle apoštola Jana (pašije),

2. pros­by a přímluvy za všechny lidi,

3. odhalení a uctívání sv. Kříže,

4. slavnost svatého přijímání.

Poněvadž se při velkopáteční bohoslužbě nekoná eucharistická oběť, je za účelem přijímání knězem nebo jáhnem pře­nesena eucharistie v ciboriu z místa, kde ciborium s proměněnými hostiemi bylo na Zelený čtvrtek, na hlavní oltář.

Při hudebním doprovodu bohoslužby se nepoužívají varhany, ani žádné jiné hudební nástroje, podobně se nepoužívají ani zvony a zvonky.

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Chvála Kříže 
Bonaventura: Pod křížem
Jacopone da Todi: Kříž Páně 
Ladislav Pokorný: Postní doba
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži
Egerie: Putování Egerie (Itinerarium Egeriae)
Ladislav Pokorný: Velikonoční třídení (triduum)
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži
Kateřina Sienská: List jistému vznešenému prelátovi
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí 
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu 
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem bl. Panny Marie

Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení 
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce 
Petr Hudec: Kristus bungee jumping 
Anděla z Foligna: O cestách smíření 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
John Henry Newman: Bůh a já 7 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši
Silvestr Braito: Kříž nad vodou


postni-inspirace-13.jpg  

 

Jaroslav Kouřil, 6.2. 2009

Přečteno 1625x

další křesťanské pojmy