Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Kapitula

Kapitula

-

Kapitula 

 

1. Kapitula je sbor kanovníků při katedrálním kostele (dómská nebo katedrální kapitula) nebo při vý­značném nebo nadačním kostele (kolegiátní kapitula).

2. V klášterech nebo náboženských a řeholních společnostech je výrazem kapitula označováno shro­máždění určitých členů, představených kláštera, při kterém se pověření kapitulárové radí o důležitých problémech daného řádu či společnosti, případně se usnáše­jí na volbě představených jednotlivých domů. Podle rozsahu shromážděných rozeznáváme kapitulu ge­nerální, provinciální nebo domácí (určitého řehol­ního domu).

3. Kapitulou se označuje též pravidelné shromáždění řeholní společnosti, při němž jednot­liví členové na sebe žalují svá veřejná provinění a přijímají od představeného přiměřené pokání.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně mírně upraveno.)

 

Jaroslav Michal, 14.2. 2009

Přečteno 1124x

další křesťanské pojmy