Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Apologeta, apologeti

Apologeta, apologeti

věrouka, obrana víry, patristika

Apologeta, apologeti

  

Označení udělené sv. Justinu Mučedníkovi (cca 100-165), sv. Theofilovi Antiochijskému (konec 2. stol.), Athenagorovi (který kolem r. 177 adresoval svoji Apologii císaři Marcovi Aureliovi), Taciánovi († cca 160) a dalším křesťanským spisovatelům, kteří bránili svoji víru proti židovským a pohanským námitkám. Zatímco někteří, jako Justin, se stali prvními křesťanskými autory, kteří seriózně využívali filosofii, jiní, jako Tacián, byli vůči řecké filosofii nepřátelští. Apologetové poskytovali vzdělaným laikům argumenty ve prospěch křesťanské víry. Působení latinských apologetů začalo o něco později s Minuciem Felixem (autorem spisu Octavius z druhého nebo třetího století) a Tertuliánem (cca 160-220).

Viz též heslo: Apologie

[Z knihy OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: A Concise Dictionary of Theology, New York - Mahwah 2000, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

List Diognetovi  
Justin: První apologie 
Justin: To čiňte na mou památku
Origenes: Proti Celsovi (Contra Celsum)
Tertulián: Uplatnění preskripce vůči heretikům  
Origenes: Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě 
Justin: Oč jde démonům? 

 

 

Gerald O'Collins, Edward G. Farrugia, 1.4. 2009

Přečteno 1937x

další křesťanské pojmy