Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Mohutnosti duše

Mohutnosti duše

věrouka

Mohutnosti duše

(lat. facultas - "možnost" nebo potestas - "moc", "vláda")  

 

- jedná se o duševní síly v člověku, jež zodpovídají za jeho základní duševní projevy. Za mohutnosti duše se většinou považují rozum, paměť a svobodná vůle. O mohutnostech duše pojednává sv. Tomáš Akvinský (1225-1274) v Sumě teologické I,77-80. Sv. Augustin ve třech mohutnostech duše spatřoval obraz tří Osob Nejsvětější Trojice. Koncept mohutností duše v různých variacích sahá až do antické filosofie.

Rýnský mystik Jan Tauler (1300-1361) o mohutnostech duše píše: "Duše má tři vznešené mohutnosti, v nichž je věrným obrazem svaté Trojice: paměť, rozum a svobodnou vůli. Těmi je schopna Boha chápat a přijímat, takže může být vnímavou pro všechno, co Bůh je a co má a může dát. A jimi je schopna hledět do věčnosti, neboť duše je stvořena mezi časem a věčností."[1]

 

Poznámky:

[1] Jan Tauler, Propast k propasti volá, Praha 2003, s. 85.

 

Související články:

Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice   
Augustin: Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  

 

Lukáš Drexler, 26.4. 2009

Přečteno 2026x

další křesťanské pojmy