Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Bratři (a sestry) svobodného ducha

Bratři (a sestry) svobodného ducha

duchovní život, věrouka

Bratři (a sestry) svobodného ducha  

(zvaní též schwestriones, protože jejich manželky je doprovázely jako „sestry")

 

- sekta vzniklá ve 13. stol. v Porýní a později rozšířená také ve Francii a Itálii. Vycházejíce ze strohého pantheismu, jak jej hlásal Amalrich z Benu, a tvrdíce na základě slov Písma (Řím 8,2.14; Jn 4,23), že je duch osvobodil od hříchu a učinil je Božími dětmi, zavrhovali hierarchii a celý církevní systém svátostí, jako i každý zákon; odstranili dokonce i rozdíl mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a člověkem a upadli v nejohavnější mravní výstřednosti. Šířili se hlavně ve 14. a 15. stol., a to pod různými jmény, např. jako turlupíni v Paříži; byli zaměňováni též s beghardy a bekyněmi. Církev je vytrvale pronásledovala, některé synody (kolínská r. 1306, trevírská r. 1310) rozhodly, že mají být potlačeni, a četní přívrženci této sekty zemřeli na hranici. Jejich zbytky se přesto udržely až do 16. stol., kdy ožili v libertinech v Genfu a v anabaptistech.

 

(Převzato z Tumpach, J. - Podlaha, A.: Český slovník bohovědný, Praha 1912, a upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Související články:

Reginald Dacík: Německá mystika 14. století  

 

Josef Tumpach, 8.11. 2009

Přečteno 1400x

další křesťanské pojmy