Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Idolatrie

Idolatrie

věrouka, duchovní život

Idolatrie

(z řec. ειδωλατρεια [eidólatreia] - "služba obrazům")

 

- výraz pro modloslužbu, jež je opakem bohopocty - latrie.

Doslova se jedná o náboženskou "službu zpodobeninám", tj. obrazům, sochám atp., tedy stvořeným či člověkem vytvořeným věcem, jež člověk při takovém uctívání klade na místo, které patří pouze nejvyššímu Bohu - Stvořiteli a degraduje tím Boží transcendenci a majestát. 

Problém protikladu bohopocty (latrie) a modloslužby (idolatrie) je jedním ze stěžejních témat Starého zákona

Lze mluvit také o "duchovní modloslužbě", když člověk lne svým srdcem k čemukoliv jinému, než je sám Bůh, a čemu podřizuje svůj život a odklání se tím od své věčného štěstí, které lze nalézt jedině ve spojení s Bohem a v primárním podřízení svého života Jeho vůli, která člověku přináší opravdovou svobodu. Právě před tímto "modlářstvím" varuje apoštol Jan: "Děti, varujte se model!" (1J 5,21). Někdy se taková modloslužba nazývá "duchovní smilstvo".

 

Lukáš Drexler, 2.5. 2009

Přečteno 1198x

další křesťanské pojmy