Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Křest touhy

Křest touhy

věrouka

Křest touhy

(lat. baptismus flaminis)

 

Křest touhy je upřímná touha po svátostném křtu, spojená s dokonalou lí­tostí nad všemi těžkými osobními hříchy. Působí ospravedlnění již před přijetím svátostného křtu vodou a zajišťuje spásu, ačkoliv není svátostí. Tento křest obdrží ti, kteří ze srdce touží po svátostném křtu vodou, ale smrt je zastihne dříve, než stihnou svátostný křest přijmout.

Obdobnou skutečností je tzv. „křest krve".

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.]  

 

Z hlasů tradice:

 

„Aby člověk vešel do království Božího, je třeba, aby přijal skutečný křest ve vodě, tak jako všichni pokřtění, nebo v touze, tak jako mučedníci a katechumeni, které potkala smrt dříve, než se naplnila jejich touha."

(sv. Tomáš Akvinský: Komentář k Evangeliu Janovu, III, 1, IV, 445)

 

„Chtěl jsem, abyste viděli tajemství mého Srdce. Ukázal jsem je otevřené, abyste viděli, že jsem více miloval, než jsem vám mohl projevit konečnou bolestí. Vylitím krve a vody jsem vám zjevil svatý křest vody, který jste přijali z moci krve. Ukázal jsem vám též dva způsoby křtu krve: jeden u těch, kteří byli pokřtěni svou krví, prolitou pro mne. Ten působí silou mé krve u toho, kdo nemohl přijmout jiný křest. Jiní byli pokřtěni ohněm. Láskou toužili po křtu a nedostalo se jim ho. Ani křest ohně není bez krve, protože krev je smíšena s ohněm Boží lásky a z lásky byla vylita."

(sv. Kateřina Sienská: Dialog s Boží prozřetelností, 75)

 

Související články: 

Richard Špaček: Křest
Tridentský koncil o křtu 
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis) 
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce
Justin: To čiňte na mou památku
Cyril Jeruzalémský: Katecheze
Hippolyt Římský: O Křtu Páně 
Justin: První apologie

 

Antonín Salajka, redakce 21.8. 2009

Přečteno 2076x

další křesťanské pojmy