Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Křest krve

Křest krve

věrouka

Křest krve

(lat. baptismus sanguinis)

 

Křest krve přijímají ti do­spělí i děti, kteří pro víru v Krista podstoupili násilnou (tj. mučednickou) smrt ještě před tím, než mohli přijmout svátostný křest vodou.

Jak píše Cyril Jeruzalémský ve své Katechezi (3,10): "Kdo není pokřtěn, není spasen, kromě mučedníků, kteří i bez křestní vody dostávají království." Sv. Basil Veliký k tomu píše: "Jsou pak tací, kteří bojovali v obraně pravé víry a skutečně, a nikoliv napodobováním, podstoupili smrt pro Krista. Pokřtěni ve vlastní krvi nepotřebovali ke spáse ani symbolu vody." (O Duchu Svatém, XV,36)

Obdobnou skutečností je tzv. "křest touhy".

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Mírně upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.]

 

Z hlasů tradice:

 

„Aby člověk vešel do království Božího, je třeba, aby přijal skutečný křest ve vodě, tak jako všichni pokřtění, nebo v touze, tak jako mučedníci a katechumeni, které potkala smrt dříve, než se naplnila jejich touha."

sv. Tomáš Akvinský: Komentář k Evangeliu Janovu, III, 1, IV, 445

 

„Chtěl jsem, abyste viděli tajemství mého Srdce. Ukázal jsem je otevřené, abyste viděli, že jsem více miloval, než jsem vám mohl projevit konečnou bolestí. Vylitím krve a vody jsem vám zjevil svatý křest vody, který jste přijali z moci krve. Ukázal jsem vám též dva způsoby křtu krve: jeden u těch, kteří byli pokřtěni svou krví, prolitou pro mne. Ten působí silou mé krve u toho, kdo nemohl přijmout jiný křest. Jiní byli pokřtěni ohněm. Láskou toužili po křtu a nedostalo se jim ho. Ani křest ohně není bez krve, protože krev je smíšena s ohněm Boží lásky a z lásky byla vylita."

sv. Kateřina Sienská: Dialog s Boží prozřetelností, 75

  

Související články: 

Richard Špaček: Křest
Tridentský koncil o křtu 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis) 
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu
Justin: To čiňte na mou památku
Cyril Jeruzalémský: Katecheze
Hippolyt Římský: O Křtu Páně
Justin: První apologie

 

Antonín Salajka, 31.5. 2009

Přečteno 1709x

další křesťanské pojmy