Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Exorcismus

Exorcismus

vymítání, démonologie, pastorace, duchovní boj

Exorcismus

jezis-exorcismus-vyr-upr-men.jpg(z řec. εξορκιζω [exorkizó] - "zapříčinit kletbu", "přimět k přísaze", "zapřísahat", "uvalit pod kletbu", "uvést pod přísahu", "zavazovat přísahou")

  

- "vymýtání ďábla", "vyhánění ďábla".

Exorcismus je přesnou předepsanou církevní formou v Božím jménu udělený rozkaz ďáblu, aby opustil posedlého člověka. Plnou moc k tomuto svým výslovným svolením udílí místní ordinář a toto svolení může být dáno pouze kněžím. Výjimkou oproti tomuto velkému (slavnému) exorcismu je tzv. malý exorcismus, spojený s křestním obřadem a se svěcením soli, vody a oleje, který smí učinit každý kněz i jáhen.

Příkaz a moc k vymítání zlých duchů náleží Církvi a pochází přímo od zakladatele křesťanství, Ježíše Krista, neboť to patří k jeho poslání zachraňovat, uzdravovat a osvobozovat pro plnost svobody a radosti Božího království:

"A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy." (Mk 1,39)

"Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy." (Mk 3,14-15)

"Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci."  (Lk 9,1)

"Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte." (Mt 10,8)

"Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony..." (Mk 16,11) 

ad.

Katechismus katolické církve v paragrafu 1673 k exorcismu říká:

"Když církev veřejně a s autoritou prosí ve jménu Ježíše Krista, aby byla některá osoba nebo předmět chráněna proti vlivu zlého ducha a vymaněna z jeho poroby, mluví se o exorcismu. Ježíš jej prováděl (Mk 1,25-26); od něho také církev má moc a úkol vymítat zlé duchy. Jednoduchý exorcismus se provádí během slavení křtu. Slavný exorcismus, nazývaný „velký exorcismus", může provádět jen kněz s dovolením biskupa. Je třeba při tom postupovat prozíravě a přesně dodržovat stanovené předpisy církve. Exorcismus je zaměřen na vymítání zlých duchů nebo vymanění z ďábelského vlivu, a to skrze duchovní pravomoc, kterou Ježíš svěřil své církvi. Velmi odlišný je případ nemocí, především psychických, jejichž léčení náleží do oblasti lékařské vědy. Dříve než se přikročí k exorcismu, je tedy důležité se přesvědčit, zda se jedná o přítomnost zlého ducha nebo jen o nemoc."   

Exorcismus náleží k tzv. svátostinám.

[Částečně převzato a upraveno z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a doplněno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Gabriele Amorth: Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí  
Lukáš Drexler: Gabriele Amorth: Exorcisté a psychiatři (recenze)
Jacques Verlinde, Lukáš Drexler: Křesťanství a okultismus (recenze) 
Marian Matusik: Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby  
Lukáš Drexer: Podvod magie (recenze)
Zlí duchové, reiki, exorcismus (video)
Petr Kanisius: Maria a ďábel
Justin: Oč jde démonům? 

 

Jaroslav Kouřil, Lukáš Drexler, 20.8. 2009

Přečteno 1983x

další křesťanské pojmy