Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Dary Ducha Svatého

Dary Ducha Svatého

věrouka, pneumatologie, charitologie

Dary Ducha Svatého

 

Dary Ducha Svatého jsou trvalé, nadpřirozené dispozice (latinsky habitus), odlišné od vlitých ctností, které působí Duch Svatý při ospravedlnění člověka spolu s vlitím posvěcující milosti. Ztrácí-li člověk těžkým hříchem posvěcující milost, ztrácí též tyto dary. Prorok Izaiáš vyjmenovává podle řeckého textu těchto sedm darů (11,2n): dar moudrosti a rozumu, rady a síly, umění a zbožnosti a dar bázně Boží

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Upraveno redakcí Revue Theofil.)  

 

Antonín Salajka, 16.5. 2010

Přečteno 1300x

další křesťanské pojmy