Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Anděl Páně

Anděl Páně

liturgie, duchovní život

Anděl Páně

  

- mariánská modlitba, oslavující Boží vtělení, jež sestává z modlitby Zdrávas a z reflexí slov či jejich citací z Lukášova a Janova evangelia.

Je dávným křesťanským zvykem modlit se tuto modlitbu v pravé poledne, což má své počátky již ve středověku.

 

Znění modlitby: 

(K = kněz, L = lid) 

 

K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L: a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L: ať se mi stane podle Tvého slova.

Zdrávas, Maria...

K: A Slovo se stalo tělem
L: a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria...

K: Oroduj za nás svatá Boží rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství
o vtělení Krista, tvého Syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost,
ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení
skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

 

Související články: 

Ivan Bentchev: Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu  
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  

 

Lukáš Drexler, 4.10. 2009

Přečteno 1439x

další křesťanské pojmy