Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Dominikáni

Dominikáni

duchovní život, církevní řády, zasvěcený život

Dominikáni

 

dominikani-men.gif- řád založený svatým Dominikem (narozen r. 1170 v Caleruze v Kastilii, zemřel r. 1221 v Bologni, kanonizován byl r. 1234).

Poměry v jižní Francii, expanzivita katarů a neschopnost soudobého kléru jim čelit, pohnula Dominika k založení řeholní formace, která se měla věnovat jen kazatelské činnosti, sloužící správné orientaci katolíků. Kazatelství bylo dosud právem biskupovým, a proto instituce mající z povolání, nezávisle na biskupovi, plnit kazatelské poslání, nutně narazila na odpor IV. lateránského koncilu (r. 1215). Pochopením Innocence III. a Honoria III. se však docílilo schválení záměru. Řád se neváže určitým místem. Novotou Dominikova řádu bylo zdůraznění systematického studia. V zájmu toho se omezuje i chórová modlitba, určení, které starým benediktinům a cisterciákům znělo neslýchaně až rouhavě. Dominikáni proto zakládali řád v centrech učenosti, v Bologni a v Paříži. Není náhodou, že největší středověcí teologové Albert Veliký a Tomáš Akvinský vyšli z dominikánského řádu. Studium je náhradou za rukodělnou práci benediktinů a cisterciáků. Řádové zřízení spočívá na řeholi sv. Augustina a jeho zákonodárnou autoritou je generální kapitula.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně mírně upraveno.) 

 

Čeští dominikáni na internetu:

http://www.op.cz/ 

 

Související články:

Tomáš Akvinský: Blahoslavení chudí duchem...  
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus vstal z mrtvých? 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži? 
Vincenc Ferrerský: Pokora a sebezapření

 

Václav Bartůněk, 21.10. 2009

Přečteno 2202x

další křesťanské pojmy