Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Papežský primát

Papežský primát

Církev, hierarchie

Papežský primát

(z lat. primatus - "prvenství", "první místo", "přednost") 

 

Primát je prvenství kněžské a učitelské moci v Katolické církvi. Slib primátu učinil Ježíš Kristus apoštolu Petrovi u Caesareje Filipovy slovy: "Ty jsi Petr, to je skála..." (Mt 16,18n). Primát mu pak udělil po svém zmrtvýchvstání u Genezaretského jezera slovy: "Pas mé beránky, pas mé ovce..." (J 21,15-17). Nástupci v primátu apoštola Petra, který byl prvním římským biskupem, jsou římští papežové.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně mírně upraveno.) 

 

Související články:

Cyprián: Prvenství je dáno Petrovi 
Augustin: Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr  
Cyprián: O jednotě církve 

 

Jan Merell, 24.10. 2009

Přečteno 1487x

další křesťanské pojmy