Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Jezuité

Jezuité

duchovní život, řády, zasvěcený život

Jezuité

  

ignac-z-loyoly-men.jpgJezuité neboli Tovaryšstvo Ježíšovo (lat. Societas Jesu, zkratka SJ) je řád založený Ingnácem z Loyoly, nejmladším z osmi synů otce Beltrána, narozeného r. 1491. Ve věku 30 let ležel Ingnác raněn jako důstojník a tehdy se změnil z muže tohoto světa v duchovně smýšlejícího a žijícího křesťana. Pavel III. schválil řád r. 1540. Jde o řeholní korporaci bez chórové modlitby, jejíž členové se uvolňují pro rozmanité apoštolární práce. Uplatňují se v duchovní správě (jako misionáři a exercitátoři), při výchově mládeže ve vlastních kolejích spojených se školami i univerzitami (v Římě Gregorianum, Biblický ústav, Orientální ústav), při vědeckém bádání (Schall, Ricci, Slavíček, Stepling, Wasmann, Balbín, Dobrovský aj.), v literatuře a v misiích, kde až dodnes pracuje mnoho členů řádu. Jezuitský profes skládá čtvrtý slib zvláštní poslušnosti papežskému Stolci ohledně použití v misiích. Členové řádu jsou vybíráni (probace), důkladně vzděláváni a svěceni v pokročilejším věku, takže jde v každém ohledu o kvalifikované náboženské pracovníky. Vlivem Bourbonů a počínajících myšlenkových proudů připravovaných absolutismem, galikanismem a jansenismem byl řád zrušen Klimentem XIV. r. 1773. Zbytky řádu se uchovaly v Rusku až do jeho obnovení Piem VII. r. 1814.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně mírně upraveno.)    

 

Čeští jezuité na internetu:

 

Václav Bartůněk, 24.10. 2009

Přečteno 1960x

další křesťanské pojmy