Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Generální vikář

Generální vikář

církevní správa

Generální vikář

  

- zástupce biskupa v duchovních i časných záležitostech na celém diecézním území, a to s mocí řádnou. Z moci generálního vikáře jsou vyňaty ty věci, které náleží výhradně biskupovi z vyššího zmocnění, dále ty záležitosti, které jsou vyhrazeny biskupovi právem, k nimž generální vikář potřebuje zvláštní pověření, a konečně ony záležitosti, které si biskup vyhradil. Trvání v úřadu závisí na vůli biskupa.

Moc generálního vikáře končí:

  1. zřeknutím se úřadu, jestliže to biskup přijal,
  2. odvoláním z úřadu biskupem a
  3. uprázdněním biskupského stolce.

Moc generálního vikáře nepomíjí:

  1. byl-li biskup zajat,
  2. vypovězen,
  3. stal-li se biskup neschopným úřadu.

Výsady a odznaky generálního vikáře jsou tytéž jako apoštolských titulárních protonotářů.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně mírně upraveno.)  

 

Jaroslav Michal, 24.10. 2009

Přečteno 891x

další křesťanské pojmy