Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Kurie, kuriální

Kurie, kuriální

církevní správa

Kurie, kuriální

(z lat. curia - "sbor mužů", "dvůr", "soud", "senát")

 

Kurie je dvojí, a to římská a diecézní (biskupská).

Římská kurie je soubor úřadů zřízených při papežském dvoře, prostřednictvím a pomocí nichž papež řídí celou Církev. Římská kurie se skládá z posvátných kongregací, jimž náleží péče o církevní kázeň, o zachovávání církevních zákonů, které vykládají autenticky podle smyslu, který jim přiřkl zákonodárce a tvoří ve smyslu moderních států ministerstva, dále k římské kurii náležejí papežské soudní dvory (tribunalia) a úřady, které vyřizují papežské příkazy a usnesení papežských kongregací.

Kodex kanonického práva v kánonu 360 o kurii říká: "Římská kurie, pomocí které Římský biskup (tj. papež - pozn. RTh) vyřizuje záležitosti celé církve a která jeho jménem a jeho mocí plní úkoly k dobru a ve službě církvím, je složena ze Státního neboli papežského sekretariátu, Rady pro veřejné záležitosti církve, kongregací, soudů a jiných institucí. Jejich uspořádání a pravomoc vymezuje zvláštní zákon."

Diecézní (biskupská) kurie "sestává z institucí a osob, které poskytují biskupovi při řízení diecéze pomoc, zvláště v pastorační činnosti, v administrativní správě diecéze a také při výkonu soudní moci" (Kodex kanonického práva, kánon 469).

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně zkráceno a doplněno.)    

 

Jaroslav Michal, 8.11. 2009

Přečteno 1473x

další křesťanské pojmy