Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy

Křesťanské pojmy

Ave Maria

duchovní život, modlitba

Přečteno 567xcelý článek

Basilika, bazilika

architektura

Přečteno 1556xcelý článek

Baziliáni, basiliáni

duchovní život, řeholní život

Přečteno 756xcelý článek

Baziliánky, basiliánky

duchovní život, řeholní život

Přečteno 380xcelý článek

Bdělost duchovní

duchovní život, mnišství, pouštní otcové

Přečteno 637xcelý článek

Beatifikace

-

Přečteno 713xcelý článek

Beghardi, begardi

duchovní život

Přečteno 1072xcelý článek

Begináž, bekináž

duchovní život

Přečteno 954xcelý článek

Bekyně, begině

duchovní život

Přečteno 4181xcelý článek

Benedictus

Bible, liturgie, duchovní život

Přečteno 1200xcelý článek

Benediktini

duchovní život

Přečteno 2108xcelý článek

Beneficium

církevní správa, církevní právo

Přečteno 532xcelý článek

Bezvášnivost

duchovní život

Přečteno 502xcelý článek

Bible

biblistika, kánon

Přečteno 728xcelý článek

Biblický kánon

Bible

Přečteno 124xcelý článek

Biblistika

Bible, teologie

Přečteno 59xcelý článek

Bílá sobota

liturgie, Velikononce, Velikonoční triduum, eschatologie, smrt

Přečteno 1576xcelý článek

Biret

liturgie

Přečteno 1506xcelý článek

Biřmování

věrouka, svátost, Duch Svatý, pneumatologie

Přečteno 1093xcelý článek

Biskup

klérus, Církev, hierarchie, svátosti

Přečteno 1406xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 38 |