Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy

Křesťanské pojmy

Ave Maria

duchovní život, modlitba

Přečteno 593xcelý článek

Basilika, bazilika

architektura

Přečteno 1683xcelý článek

Baziliáni, basiliáni

duchovní život, řeholní život

Přečteno 816xcelý článek

Baziliánky, basiliánky

duchovní život, řeholní život

Přečteno 402xcelý článek

Bdělost duchovní

duchovní život, mnišství, pouštní otcové

Přečteno 690xcelý článek

Beatifikace

-

Přečteno 764xcelý článek

Beghardi, begardi

duchovní život

Přečteno 1123xcelý článek

Begináž, bekináž

duchovní život

Přečteno 992xcelý článek

Bekyně, begině

duchovní život

Přečteno 4292xcelý článek

Benedictus

Bible, liturgie, duchovní život

Přečteno 1237xcelý článek

Benediktini

duchovní život

Přečteno 2226xcelý článek

Beneficium

církevní správa, církevní právo

Přečteno 571xcelý článek

Bezvášnivost

duchovní život

Přečteno 538xcelý článek

Bible

biblistika, kánon

Přečteno 777xcelý článek

Biblický kánon

Bible

Přečteno 155xcelý článek

Biblistika

Bible, teologie

Přečteno 87xcelý článek

Bílá sobota

liturgie, Velikononce, Velikonoční triduum, eschatologie, smrt

Přečteno 1625xcelý článek

Biret

liturgie

Přečteno 1589xcelý článek

Biřmování

věrouka, svátost, Duch Svatý, pneumatologie

Přečteno 1184xcelý článek

Biskup

klérus, Církev, hierarchie, svátosti

Přečteno 1476xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 38 |