Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Jen Boha chci!

Jen Boha chci!

Gerlach Peters, 23.3. 2010

"Ať člověk dosáhne jakkoliv vysokého stupně, co z toho má, neslouží-li to ke stále užšímu spojení s Bohem?", píše holandský mystik a jeden z představitelů "devotio moderna" Gerlach Peters (1378-1411).

  

001-men-3-2.jpg„Ó, kéž bys mne políbil polibkem svých úst!"[1] Kéž by se Slovo, Ženich, spojilo se mnou, kéž by u mne neustále přebývala Moudrost - a pak je mi lhostejné, jsem-li pohrdán nebem i zemí a vším, co obsahují! Vůbec si toho nevšímám.

Ale odepře-li mi Slovo svůj polibek, ach, nic pak, co není Bůh, mě nemůže potěšit, neboť co má člověk ze všech světských záležitostí, v nichž není Boha? Ať člověk dosáhne jakkoliv vysokého stupně, co z toho má, neslouží-li to ke stále užšímu spojení s Bohem skrze pravou vnitřní svobodou a čistotu? Právě tato svoboda dává uniknout každé cizí službě a dovoluje nazírat očima srdce na věci vnitřní, jež se jí jeví tak zřejmé, tak nenucené, tak schopné uchvátit člověka, kdežto smyslům tělesným připadají zcela jinak.

Nemiluje-li člověk chudobu, pohrdání, prostotu, není-li mu svět břemenem a nejeví-li se jeho zrakům jako nízký, jestliže se před každou záležitostí, před každým zaujetím nedovede ukázat dokonalým, vyspělým, vážným, má ze všeho jen velkou škodu. a já pokládám za plevy vše, co by snad takto získal. A jestliže necítí svou škodu, to znamená, že „cizáci mu užírají sílu"[2], zatímco on o tom neví.

Hle, on umírá a Pán ho volá k sobě. Čím se může prokázat, ne-li svým duchovním spojením a sjednocením s Ježíšem?

 

(Soliloquium, XXXIII. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 10, 1927. S přihlédnutím k latinskému originálu mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Související články:

Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Jindřich Suso: Před ukřižováním
Jindřich Suso - životopis
Jan Tauler: Píseň lásky
Jan Tauler: Bytí a způsob přátel Božích
Jan Tauler - životopis
Mistr Eckhart: Prýští z Boží milosti...
Mistr Eckhart: Boží přítomnost v člověku 
Mistr Eckhart: Marie a Marta 
Mistr Eckhart - životopis
Lukáš Drexler, Arnold der Rote: Přijetí Boha
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše 
Giselher ze Slatheimu: O lásce 
Johannes Ruysbroeck: Nadpřirozená vyrovnanost 
Reginald Dacík: Německá mystika 14. století  
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň 
Nicolaus von Strassburg: K čemu je užitečné pokušení 
Lukáš Drexler: Nicolaus von Strassburg (Mikuláš ze Štrasburku) 
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou  
Johannes Franke: Synovství Boží
Johannes Franke: O blahoslavené Panně

Johannes Franke: Nad čím se můžeme rmoutit

 

Poznámky:


[1] Pís 1,2.

[2] Oz 7,9.

 

[RSS]

Přečteno 1370x

další články