Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kříž Páně

Kříž Páně

Jacopone da Todi, 2.4. 2010

Málo slov o velké skutečnosti z pera italského františkánského mystika a básníka Jacopona da Todi (1236-1306).

 

jan-van-eyck-kristus-marie-jan-upr-men.jpg
 

 

Zrak ke kříži zvedám,

čtu v divné té knize,

v níž stránky jsou popsány krví.

Kdo číst v ní umí,

ten rozumí všemu,

z ní poklady moudrosti váží.

Ó blažená kniho,

a zlacená uvnitř,

nech v knize své číst mne, ó lásko!

Ó nebeská lásko,

ty bezedné moře,

zdaž změřit lze tajnou tvou hloubku?

Kdo v bezdné tvé tůně

se ponořil zcela,

ten nikdy už nenajde břehů...

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 8, 1934. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Od téhož autora:

Jacopone da Todi: Extáze

 

Související články: 

Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Anděla z Foligna: Jeho ranami jsme uzdraveni  
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži 
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže 
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života 
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje 
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem 
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Brigita Švédská: Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením 
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Angelus Silesius: Duše si přeje zemřít s Ježíšem  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže 
Bernard z Clairvaux: Pod křížem
Jindřich Suso: Před ukřižováním
Silvestr Braito: Kříž nad vodou
Jindřich Suso: Povzbuzení duši
Silvestr Braito: Cesta kříže 
Kdo jsi, Bože? 

 

 

[RSS]

Přečteno 1911x

další články