Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > De Corpore Christi - O Těle Páně

De Corpore Christi - O Těle Páně

Jan z Jenštejna, 31.5. 2010

O Bohu ne jen vědět, v Boha ne jen věřit, Boha ne jen nazírat, ale Boha také požívat - jíst tělo a pít krev Vtěleného Boha, to je "mysterium fidei" křesťanů, jež si připomínáme slavností Božího Těla, nazývanou i slavnost Těla a Krve Páně, a pro něž mnozí křesťané podstoupili i mučednickou smrt, tak jako i samotný Dárce tohoto Daru; Daru, kterým je On sám pod způsobami chleba a vína. Toto "tajemství víry" oslavuje i třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna (1347/1350-1400) ve svém hymnu.

               

                                 f1000017-men-ram-vz-men-2.jpg

  

Ave pascha sacrum,
sanguinis lavacrum,
Manna, nectar rite,
Tu coelestis vitae!

 

Salve sacer Panis,
Deifice favus,
vera ferax vitis
spiritalis sitis!

 

Jesu Corpus ave,
gustu praesuave,
o memoriale
dulce cordiale!

 

Christi salve Sanguis,
quem profudit anguis
Cruce soporatus
membris perforatus!

 

Victus beatorum,
salus viatorum,
corda fíliorum
reple tu tuorum!

 

Flagrans odor mentis,
es concupiscentis,
amoris ingentis
indeficientis!

 

Caro Crucifixi
flexa quae fuisti
dira nece crucis
da gaudia lucis!

 

Imber sacri roris,
Tui nos cruoris
mundet intus foris
almis iungat choris!

 

Deo Patri magno
laus sit miti Agno,
flamini benigno
Trino simplo digno!

Pascho svatá, vítej,
Krve koupel skýtej,
Mano, Bůh jíž hostí,
nektar do věčnosti!

 

Zdráv buď, Chlebe svatý,
s kterým Bůh je spjatý,
révo, jejíž šťáva
duši poklid dává!

 

Tělo, zdrávo budiž,
věčná chuť jež budíš,
při Tvé při památce
srdce chví se sladce!

 

Zdrávas, Krvi Pána,
hadem v pospas daná,
Kříž jejž zmámil k smrti,
a jej všecek drtí.

 

Pokrme Ty z nebe,
pocestných Ty Chlebe,
naplň srdce synů,
zahlaď naši vinu!

 

Z Tebe vůně věje,
mysl k Tobě spěje,
v lásce k Tobě zírá,
která neumírá!

 

Svatosvaté Tělo,
na Kříži jež pnělo,
smrtí dalo spásu,
dejž nám radost jasu!

 

Roso svaté vláhy,
dešti Krve drahý,
obmyješ a zhojíš,
s chóry nebes spojíš!

 

Sláva Otci stálá,
Beránkovi chvála,
zpěvem Duch nechť slyne,
Božství Trojjediné!

 

(Z latiny přeložil dr. Alfred Fuchs. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 6, 1934. Mírně upraveno redakcí RTh. Fotografie L. Drexler.)

 

Související články: 

Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Bonaventura: Modlitba před Nejsvětější svátostí 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 2 - Sv. Justin
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 4 - Přijímání těla Páně
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 3 - Eucharistické zkušenosti
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 6 - Svatostánek prvních křesťanů 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 5 - Duchovní přijímání Eucharistie 
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování 
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne  
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina  
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti  
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha  
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno 
Francisco Fernández-Carvajal: Pane, očisti mě... 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení
John Henry Newman: Před rozjímáním 
Marie Dolistová: Eucharistický chléb  
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie 
René Laurentin: Nejzazší dar Lásky 
Eucharistie - dar ukřižované Lásky  
Jan Tauler: My jíme našeho Boha  
Ambrož Milánský: O Tajemstvích 
Justin: To čiňte na mou památku  
Sv. Augustin o eucharistii 

 

[RSS]

Přečteno 1873x

další články