Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Pravá zbožnost k Duchu svatému

Pravá zbožnost k Duchu svatému

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 19.5. 2010

Blahoslavená karmelitánka Marie od Ukřižovaného Ježíše (1846-1878), známá také jako Miriam z Abellinu nebo jako "Malá Arabka", byl velkou ctitelkou Ducha svatého, jak dokazuje i následující text.

 

marie-od-ukrizovaneho-jezise-vyrez.jpgZdálo se mi, že vidím našeho Pána stojícího a opírajícího se o velký strom. Kolem něho bylo obilí a hrozny uzrálé vůní jeho světla.

A tu jsem slyšela hlas, jak mi říká: Svět a řeholní společnosti hledají stále nové pobožnosti a zanedbávají pravou zbožnost k Duchu svatému. Proto tolik bludů, rozepří a proto v nich není světlo a pokoj. Nevolá se dostatečně o Světlo, jak by se mělo volat. Světlo dává poznat pravdu, i v seminářích se to zanedbává.

Mezi řády vládnou pronásledování a žije žárlivost. Proto je svět ve tmách.

Kdokoliv bude vzývat Ducha svatého, ať ve světě nebo v klášteře, a bude k němu mít zbožnou úctu, nezemře v bludu.

Kněží, kteří budou kázat tuto úctu k Duchu svatému, obdrží světlo, když budou o Duchu svatém promlouvat k jiným.

Bylo mi řečeno, že by bylo záhodno zavést, aby každý kněz na celém světě alespoň jednou měsíčně sloužil mši svatou ke cti Ducha svatého. Těm, kteří budou přítomni na této mši svaté, se dostane zcela obzvláštního světla a zvláštní milosti.

Bylo mi řečeno, že ďábel jednou napodobí v osobách světských, duchovních i řeholních podobu našeho Pána i jeho slova. Kdo však bude vzývat Ducha svatého, odhalí blud.

Ohledně této zbožnosti jsem viděla tolik věcí, že by se o tom mohly napsat knihy, ale nedovedu vše opakovat. A pak, jsem nevědomá, neumím ani číst ani psát. Pán sám odhalí světlo tomu, komu bude chtít.

 

(Myšlenky, str. 28. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 3, 1930. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

svatodusni-inspirace-7c.jpg

    

Od téhož autora: 

Moc Panny Marie 
Jako v matčině lůně
Pravá zbožnost k Duchu svatému 
U nohou Mariiných jsem nalezla život!
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3)
  Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3)  
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3)

Žádného nebe pro vás, neobrátíte-li se
Matkou Boží pro svoji pokoru
Jako přirozené světlo

 

Související články:

André-Marie Meynard: Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch svatý
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice 
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6 
Louis Lallemant: Poddajnost Duchu svatému a jeho vedení
Marie Magdaleny de´Pazzi: Překážky Duchu svatému v nás 
Jan Maria Vianney: Nechejte se vést Duchem svatým  
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze) 
Basil Veliký: O Duchu svatém (De Spiritu Sancto) 
Jan Maria Vianney: Vedeni Duchem svatým 
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého 
Brigita Švédská: O seslání Ducha Svatého 
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý 
Notker Balbulus: Píseň svatodušní

 

[RSS]

Přečteno 2281x

další články