Nacházíte se na: Theofil > Různé > Magen David - Davidova hvězda

Magen David - Davidova hvězda

Marc-Alain Ouaknin, 23.8. 2007

Magen David neboli hvězda Davidova je nejznámějším symbolem židovství, který se až teprve ve velmi nedávné době stal symbolem Židovského národa. V současnosti se objevuje na všech typech kultovních předmětů od Evropy až po nejvzdálenější hranice Ruska.

  

Magen David (hebrejsky מגן דוד) neboli hvězda Davidova je nejznámějším symbolem židovství. Magen David, doslova „Davidův štít", je geometrický útvar tvořený dvěma vzájemně propletenými rovnoramennými trojúhelníky.

Tento symbol, často znázorněný uvnitř kruhu, byl rozšířený v mnoha národech několik století před naším letopočtem.

Až ve 14. století byl v jednom kabalistickém díle tento geometrický motiv definitivně spojen s označením Magen David.

    davidova-hvezda-vz.jpg

Obecným účelem tohoto symbolu bylo poskytnout ochranu před démony a zlými duchy a teprve až ve velmi  nedávné době se stal symbolem Židovského národa. V současnosti se objevuje na všech typech kultovních předmětů od Evropy až po nejvzdálenější hranice Ruska.

Franz Rosenzweig[1] ve své knize Hvězda vykoupení ke každému hrotu hvězdy přiřazuje základní pojem: Stvoření, Vykoupení a Zjevení, Lidství, Svět a Bůh.

V roce 1897 první Sionistický kongres[2] vybral Magen David za svůj znak a později se stal i ústředním symbolem izraelské vlajky; mnohem starodávnější a původnější Menora[3] pak symbolizuje stát. Gershom Scholem[4] ve své knize Židovský mesianismus tvrdí, že posvátnost autentického živoucího symbolu byla znamení Magen David udělena na základě vyloučení a ponížení, vyhlazení, potupení a hrůzy, které dohnaly milióny lidí, označených touto žlutou hvězdou, do plynových komor.

Pod tímto znamením byli Židé vražděni a pod tím samým znamením, které se stalo hodným, aby osvětlovalo stezku k životu a obnově, se Židé opět sjednotili v Izraeli. Právě kvůli nejzazšímu ponížení, utrpení a děsivé konečnosti, kterou tento symbol do sebe tolik vstřebal, získal tak vznešený název a význam.

 

(Z knihy Marc-Alain Ouaknin: Symbols of Judaism, New York 2000. Z angličtiny přeložil Lukáš Drexler.)

 

Židovství v e-obchodu Theofil: 

Židovské náboženství v proměnách věků   Svátky v životě v životě Židů   Judaismus - Křesťanství - Islám

 

Poznámky pod čarou:


[1] Franz Rosenzweig (1886-1929) byl významný německý filosof židovského původu a jeden z představitelů filosofie dialogu. Jeho nejznámnějším dílem je Hvězda vykoupení; pozn. překladatele.

[2] Kongres uspořádaný židovským sionistickým hnutím, který se konal v Basileji především za účelem rozprav o založení židovského státu; pozn. překl.

[3] Menora - sedmiramenný svícen; pozn. překl.

[4] Gershom Scholem (1897-1982) byl významný židovský myslitel, který se věnoval především studiu židovské mystiky, tzv. kabaly; pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 4518x

další články