Nacházíte se na: Theofil > INSPIRACE > SVATODUŠNÍ INSPIRACE nejen k slavnosti Seslání Ducha Svatého

SVATODUŠNÍ INSPIRACE nejen k slavnosti Seslání Ducha Svatého

15.5. 2021

Nejen k příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají Božské osoby Ducha Svatého a jejího působení. Vždyť život křesťana by měl být permanentně "letniční". Mezi autory těchto tematických textů lze najít taková jména jako Basil Veliký, Brigita Švédská, Tomáš Akvinský, Marie Magdaléna de 'Pazzi, Jan Maria Vianney, Miriam z Abelínu, Marta Robinová a mnohá další.

  

  

duch-svaty-003-men-men-upr.jpg

     

 

Věrouka:

Tomáš Akvinský: Duch Svatý je Bůh  
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6 
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice
  
Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve 
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna  
Lukáš Drexler: Holubice nového stoření   

Tomáš Akvinský: O trojím rození

 

Duchovní život:

André-Marie Meynard: Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch Svatý 
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu Svatému 
Marie Magdalena de'Pazzi: Překážky Duchu Svatému v nás 
Louis Lallemant: Poddajnost Duchu svatému a jeho vedení
Alzběta ze Schönau: Vidění 5/5 - Seslání Ducha Svatého
Jan Maria Vianney: Nechejte se vést Duchem Svatým
Henry Hane: O stvořeném a nestvořeném duchu
Richard od Sv. Viktora: Duch Svatý - Boží Oheň 
  Jan Maria Vianney: Vedeni Duchem Svatým  

Brigita Švédská: O seslání Ducha Svatého 
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý 
Lukáš Drexler: Oheň Eliášův
Marta Robinová: Letnice

 

Liturgie:

Notker Balbulus: Píseň svatodušní
Michal Glevaňák: Epikleze

 

Patristika:

Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch Svatý nás obnovuje křtem 
Cyril Alexandrijský: "Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde" 
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna  

Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Basil Veliký: O Duchu Svatém (De Spiritu Sancto)  

Klement Alexandrijský: Křest Duchem Svatým  
Cyril Jeruzalémský: Živá voda Ducha Svatého  

Irenej z Lyonu: Seslání Ducha Svatého 
Basil Veliký: Působení Ducha Svatého 
Augustin: Okoušení sladkosti Boží
Z díla sv. Basila Velikého

 

Pravoslaví:

Simeon Nový Teolog: Křesťan je zrozen z Ducha Svatého  

 

Křesťanské osobnosti:

Marie Magdaléna de'Pazzi
Serafim Sarovský

 

Křesťanské pojmy:

Filioque
Epikleze
Biřmování 
Duch Svatý 
Dary Ducha Svatého
Hřích proti Duchu Svatému
Charismata, charizmata
Pneumatologie 
Myropomazání
Padesátnice 
Letnice 

 

[RSS]

Přečteno 5777x

další články