Nacházíte se na: Theofil > Bible > Programy pro práci s biblí

Programy pro práci s biblí

Dominik Opatrný, 12.9. 2007

V dnešní době se můžeme setkat s mnoha programy pro práci s biblí, ať už profesionálními a draze placenými, nebo s těmi volně ke stažení. Tento článek má pomoci při výběru vhodného programu, proto je spíše technický. Jistě ale po něm bude následovat jiný, zaměřený na to, k čemu jsou tyto programy dobré a co se s nimi kromě čtení bible v počítači dá dělat.

   

Theophilos

Theophilos (http://www.theophilos.sk) je program „od sousedů", vytvořil jej na Slovensku Ivan Jurík. Nepracuje sice příliš s originálními jazyky (ke stažení je jen řecký text Nového zákona), theophilos-mal.jpgale zato nabízí velice příjemné prostředí (dá se nastavit čeština) a mnoho funkcí pro běžného zájemce o práci s Biblí. Umožňuje zobrazení více knih, u kterých si můžete poznamenat své myšlenky, a to jak písemně, tak hlasovou nahrávkou. K veršům je možné přidávat i obrázky. Specialitou tohoto programu jsou takzvané „jumplisty", tedy seznamy zajímavých veršů.

Pro tento program je k dispozici množství překladů bible, ale také slovníky, komentáře a další knihy (např. komentář Jana Zlatoústého na evangelium podle Matouše v angličtině). Většina jich je zadarmo, některé jsou ale placené (například English Standard Version nebo New American Standard Version). Deuterokanonické knihy je potřeba stáhnout zvlášť a objevují se jako samostatný překlad. Ve všech textech se dá samozřejmě hledat.

Pro úplnost se snad sluší dodat, že vše, co má program Theophilos společného s tímto webem (tj. Theofil.cz), je jen ispirace postavou z Lk 1,3 a Sk 1.

 

Projekt Sword a BibleTime

Projekt SWord je mezinárodní projekt, který podporuje CrossWire Bible Society (http://www.crosswire.org/sword), takže aplikacím, které s ním spolupracují, umožňuje používat velké množství překladů Bible, ale také další literatury, jako je Lutherův komentář k listu Galaťanům (v angličtině) a podobně.

Texty zařazené do projektu Sword je možné používat pomocí celé palety programů. ProWindows je to stejnojmenný program Sword, pro Mac OS je to MacSword. U ostatních unixových systémů (Linux a pod.) záleží na grafickém prostředí - BibleTime pro KDE nebo GnomeSword pro Gnome. Kromě toho existuje i projekt BibleDesktop založený na technologii Java, který se dá provozovat na každém zařízení, na kterém je nainstalované JRE. bibletime-mal.jpgExistuje dokonce i online verze na stránkách http://www.crosswire.org/study/, která je také „opensource", takže ji může kdokoliv zařadit do svých stránek.

My se nyní zaměříme na BibleTime (angl. čas na bibli, biblická hodinka). Po instalaci ze zdrojů patřičné distribuce a prvním spuštění nabídne program stažení textů, tedy překladů, komentářů atd. Přitom jsme varováni, že v zemích, kde jsou křesťané pronásledováni, to může být nebezpečné. Po stažení textů se otevře okno a můžeme začít pracovat. Pokud ale chceme využívat hebrejské a řecké texty, je pravděpodobné, že se nám všechny znaky nezobrazí správně. To proto, že BibleTime nemá vlastní fonty, ale používá kódování Unicode. To je samozřejmě v duchu současného vývoje, ale většina fontů ještě nemá všechny znaky tohoto kódování, takže si musíme stáhnout takové, které vše mají - program v nápovědě doporučuje např. CODE2000 (http://www.code2000.net/code2000_page.htm), který je sice shareware, ale délku zkušební doby nechává autor na uživateli.

A co program umí? Samozřejmě zobrazit různé překlady bible (z českých je to Český ekumenický překlad, Bible Kralická, Nová BK a Nová smlouva) a hledat v nich. Příjemné je, že je lokalizovaný do češtiny.

Velkou výhodou je možnost používat původní jazyky. Protože se jedná o program zdarma, je potřeba se u těchto jazyků spokojit s texty některých kodexů, nejsou totiž k dispozici rekonstruované texty vydání Stuttgartské bible (SZ) nebo Nestle-Aland (NZ). Také je poněkud problém se zadáváním hledaných výrazů - pokud nemáme nainstalovanou příslušnou klávesnici, je potřeba je zkopírovat z textu, a proto alespoň jeden výskyt musíme najít sami. Nebo, stejně jako když chceme hledat všechny tvary jednoho slova, můžeme použít Strongova čísla. Tato číselná konkordance vázaná na originální jazyky je vhodná i pro ty, kteří by se rádi přiblížili k originálnímu textu, ale nemají čas či kapacitu učit se patřičné jazyky. Bohužel není u nás příliš známá.

 

BibleWorks

BibleWorks (http://www.bibleworks.com) je u nás asi nejznámější komerční software pro práci s biblí. Bohužel není pro českého uživatele příliš dostupný, stojí 349 USD. Je ale určen pro badatele (mimochodem k dispozici je jen anglická verze) a tak většině zájemců lépe poslouží některý z volně šířených produktů. Pro toho, kdo by ho ale přesto chtěl používat, existuje jedna možnost. bibleworks-mal.jpgZ grantu MŠMT vznikl projekt zpřístupňující různé databáze, mezi nimi i BibleWorks (i když starší verzi 6, ač již existuje verze 7), přes tzv. terminálové servery. Na adrese http://litterae.phil.muni.cz lze najít infor-mace, jak se připojit přes internet a pracovat s těmito databázemi. Výhodou je, že je tato technologie, na rozdíl od samotného BW, přístupná i uživatelům Mac OS a Linuxu.

Co tedy nabízí BibleWorks navíc? Předně je to množství překladů, komentářů, slovníků a map, které nejsou zdarma. Dále umožňuje hledání buď přes formuláře (jako je to v jiných programech), nebo s použitím příkazové řádky, což je pro zkušené uživatele mnohem rychlejší. Nabízí také grafický vyhledávač, který umožňuje zadávat ještě složitější hledání, například ve více verzích najedenou. Nevýhodou je používání vlastních fontů, takže změníte-li font, text již nepřečtete. Zato je zde velice pohodlné psaní řecky a hebrejsky - program sám nastaví „klávesnici" podle toho, v jaké verzi uživatel hledá.

 

Od téhož autora: 

Bible v počítači - návod k použití
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 1 - Úvod 
Strongova čísla aneb biblické jazyky pro každého

 

[RSS]

Přečteno 2623x

další články