Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Stará irská litanie k Panně Marii

Stará irská litanie k Panně Marii

26.9. 2007

Mariánská litanie irského původu pocházející z osmého století.

 

 

celtic-1-men-modr-ma2.jpg
 

 

Velká Maria

Maria, největší z Marií

Největší mezi ženami

Královno andělů

Paní nebeská

Ženo, plná milosti, Ducha svatého

Blažená a nejblaženější

Matko věčné slávy

Matko nebeské i pozemské Církve

Matko lásky a milosti

Matko zlatého světla

Ozdobo nebes

Poselkyně míru

Bráno nebeská

Nádobo zlatá

Trůne lásky a milosrdenství

Svatyně Božství

Ozdobo panen

Vládkyně kmenů

Zdroji zahrad

Očištění od hříchu

Obmytí duší

Matko moudrých

Útočiště nešťastných

Hvězdičko mořská

Služebnice Boží

Matko Kristova

Stolci Moudrosti

Krásná jak holubička

Mírná jak měsíc

Odstranění potupy Eviny

Obnovení života

Dokonalosti žen

Zapečetěné zřídlo

Matko Boží

Věčná Panno

Moudrá Panno

Milostivá Panno

Čistá Panno

Chráme živého Boha

Trůne věčného krále

Příbytku Ducha svatého

Cedre libanonský

Cypřiši z hory Siónské

Panno z kořene Jesse

Purpurová růže země Jakubovy

Plodná jak oliva

Kvetoucí jako palma

Vznešená Rodičko

Světlo z Nazaretu

Slávo Jeruzaléma

Ozdobo světa

Nejvznešenější z křesťanského lidu

Královno života

Žebříku k nebesům

 

 

celtic-1-men-modr-ma.jpg

 

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 5, 1940. Redakčně mírně jazykově upraveno.)

 

Související články:

Litanie
Bernard z Clairvaux: A jméno té panny bylo Maria 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 1/6
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 6/6
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně
Gabriel od P. Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má!
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik 
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  
Lukáš Drexler: Maria souznělá 

 

[RSS]

Přečteno 3252x

další články