Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Chvála Kříže

Chvála Kříže

13.9. 2010

V předvečer svátku Povýšení svatého Kříže (14. 9.) zveme k četbě a rozjímání starobylého núbijského hymnu o Kříži, jenž je v originálním znění součástí delšího textu obsaženého na berlínském papyru č. 1020, který pochází z 10. století. Jistou podobnost s některými verši tohoto hymnu nese kázání Pseudo-Chrysostoma (4. stol.) a kázání připisované sv. Efrémovi Syrskému (cca 306-373). Několik veršů hymnu je v důsledku poškození papyru neúplných.

 

005-ram-men.jpg
 

 

Kříž je nadějí křesťanů.

Kříž je vzkříšením mrtvého.

Kříž je stezkou těm, kteří bloudí.

Kříž je průvodcem slepého.

Kříž je holí chromého.

Kříž je chůvou maličkých[1].

Kříž je tím, co posiluje zesláblého.

Kříž je lékařem nemocného.

Kříž je dokonalostí kněží.

Kříž je nadějí zoufalého.

Kříž je svobodou zotročeného.

Kříž je záštitou bojujících.

Kříž je tím, co pokořuje pýchu.

Kříž je tím, co ... .

Kříž je důstojností králů.

Kříž je neohrožeností apoštolů.

Kříž je vytrvalostí mučedníků.

Kříž je sesterskou přítelkyní chudého.

Kříž je ... lékem ... .

Kříž je vykoupením hříšníků.

Kříž je nadějí těch, kteří byli oloupeni.

Kříž je závlahou osení.

Kříž je zavlažením vyprahlého.

Kříž je uzdravením nemocného.

Kříž je vítězstvím nad ďáblem.

Kříž je ... bohatého.

Kříž je oděvem nahého.

Kříž je hymnem andělů.

Kříž je radostí cherubínů.

Kříž je úhelným kamenem čtyř světových stran.

Kříž je chlebem hladového.

Kříž je ... .

Kříž je tím, který ... a oceňuje desátky.

Kříž je základem církví.

Kříž je svatostí církví.

Kříž je zřídlem věčnosti.

Kříž je záchranou těch, kteří se topí.

Kříž je otcem osiřelých.

Kříž je ochráncem vdov.

Kříž je utěšitelem služebníků.

Kříž je zhoubou bezbožného.

Kříž je utěšitelem těch, kteří jsou utlačováni.

Kříž je klopýtnutím pohanů.

Kříž je vzkříšením Krista.

Kříž je pramenem žíznivého.

Kříž je pozdravem něhy.

 

Kříž je Utěšitelem skrze Boha, který byl na něm pověšen, a jím nám tak bylo dáno vítězství, zejména pokoj našim srdcím.

 

[Z anglického překladu núbijského originálu (in: The Nubian Texts of the Christian Period, Berlin 1913, s. 49-50) a s přihlédnutím k fragmentárnímu českému překladu („Chvála kříže", in: Revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 3 /1933/, vycházejícího z německého překladu in: Kraus: Die Anfänge des Christentum in Nubien, Wien 1931), přeložil Lukáš Drexler. Mnoha informacemi o dobovém kontextu apod. přispěl Július Pavelčík, Th.D.]

 

Související články:

Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Lukáš Drexler: Eucharistická modlitba ve Skutcích Tomášových  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže 
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti  
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
  Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže 
Silvestr Braito: Kříž nad vodou
Jacopone da Todi: Kříž Páně
Kdo jsi, Bože? 

 

postni-inspirace-13.jpg 

  

Poznámky:


[1] Doslova „kojenců".

 

[RSS]

Přečteno 1850x

další články