Nacházíte se na: Theofil > Duchovní hrozby > Léčitel Bruno Gröning, ale jakou mocí?

Léčitel Bruno Gröning, ale jakou mocí?

redakce, 20.6. 2011

Ne vše, co je duchovní, je nutně Boží. Je třeba pronikavě rozlišovat každou duchovní nabídku a lákadlo, podobně jako v případě německého léčitele Bruna Gröninga (1906-1959), jenž má své stoupence i v České republice. S jedním z nich, jenž však po vlastních zkušenostech s učením tohoto léčitele z kruhu jeho následovníků vystoupil, přinášíme dlouho připravovaný rozhovor, který nám může pomoci v orientaci, "odkud 'vítr' vane".

 

Možná se někteří z vás již setkali se jménem Bruno Gröning (známým také pod transkripcí Groening, narozeným jako Grönkowski, jenž žil v letech 1906-1959), člověka, kterého jeho příznivci a obdivovatelé považují za velkého léčitele a duchovního učitele, takřka za „nového Krista". Na stránkách jeho následovníků se o něm lze dočíst, že údajně disponoval velkou léčitelskou mocí a konal velké divy: uzdravoval chromé, slepé, těžce nemocné trpící nejrozličnějšími neduhy. bruno-groening-004-upr-men.jpgPři čtení těchto svědectví zcela automaticky v mysli vyvstávají biblické verše řečené o Kristu: „Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje radostná zvěst" (Matouš 11,5). Podobně jako Ježíš Kristus i Bruno Gröning ve svých vystoupeních hovoří o „velkém obratu", o nutnosti „návratu k Bohu", o potřebě důvěry k Bohu a víry v Boží touhu i schopnost uzdravit. Bruno Gröning zdůrazňuje, že nepřišel založit nové náboženství, ale bez ohledu na náboženské vyznání pouze obnovit vztah člověka k Bohu, čehož důsledkem má být i dokonalé tělesné zdraví. Právě na tento aspekt, tedy tělesné zdraví, je v učení Bruna Gröninga kladen největší důraz.

Vezmeme-li vážně dobová svědectví o hromadných a velkých uzdraveních, jež Bruno Gröning údajně učinil, jistě nás nenechají chladnými. Možná budeme v pokušení takového člověka následovat a naslouchat jeho učení, nebo v nás alespoň vyvstanou otázky: Je tento člověk posel Boží? Přináší nám „radostnou zvěst" od Boha a obnovu Kristova učení? Skutečně činí tak velké divy? A pokud ano, odkud má tuto moc? Ze svědectví Gröningových následovníků či přímých svědků jeho působení lze vycítit jistý stupeň „glorifikace" osoby a díla Bruna Gröninga, ale pravděpodobně nelze zpochybňovat jejich reálný základ ve skutečných událostech. Jak lze ale rozlišit, „odkud vane vítr", tedy jakým „duchem" jsou tyto divy neseny? K jistému rozlišení a pro úvodní orientaci v této záležitosti nám může pomoci svědectví bývalého člena Kruhu přátel Bruno Gröninga a nyní obráceného křesťana z letničního společenství Apoštolská církev Josefa D. (na jeho přání neuvádíme celou identitu, ač je nám známa), jenž na vlastní kůži zakusil následky učení Bruna Gröninga a jeho pokračovatelů. Díky jeho vstřícnosti vám nyní můžeme nabídnout následující rozhovor, jejž jsme uskutečnili korespondenční formou počátkem roku 2009. Pro přímé poznání učení a života Bruna Gröninga pak odkazujeme na oficiální stránky Kruhu přátel Bruno Gröninga.

 

RTh: Dobrý den, mohl byste nám sdělit něco o Vašich zkušenostech ze společenství přátel Bruna Gröninga?

  

JD: Určitě se s Vámi moc rád podělím o svoje zkušenosti s Kruhem Bruno Gröninga. Jsou to už dva roky a něco, co jsem po dvou letech Kruh opustil nadobro. Tehdy, když jsem poprvé přišel do společenství, jsem měl problémy s depresemi a s nedoslýchavostí, po pár návštěvách se mi hodně ulevilo. Vnímal jsem, že i když ne zcela, tak z velké části jsem svého problému zbaven. Půl roku nato jsem se ale dostal do daleko hroznějších stavů, než byly ty, se kterými jsem přicházel - skončil jsem v psychiatrické léčebně. Po nějakém čase, kdy mě propustili, a po třech měsících rekonvalescence v domácím pobytu, kdy jsem v té době nedokázal chodit do práce, jsem si sám pro sebe udělal závěr, že se jednalo pouze o nějakou zkoušku mé víry, o tzv. ,,regulace", jak to nazývají přátelé společenství, kterou jsem prostě nějakým způsobem pouze nezvládl, a proto jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. Po opětovných návštěvách Kruhu a práci s energií jsem se začal cítit zase v pohodě, mohl jsem vysadit psychofarmaka a konečně jsem si myslel, že jsem dosáhl plného uzdravení. Jak šeredně jsem se zmýlil, jsem zjistil asi o šest až sedm měsíců později, kdy jsem se dostal do takových stavů, že jsem pomalu nerozeznával realitu od snů, nedokázal jsem si ani už skoro nic zapamatovat. Byl jsem úplná troska, znovu jsem skončil na antidepresivech a dobrých pět měsíců jsem šel marodit. Nikdy jsem něco tak hrozného neprožil, toužil jsem si v té době sáhnout po životě... Naštěstí jsem ale v té době narazil na lidi, kteří si něčím podobným prošli také a dostali se těmito cestami léčitelství do obdobných bezvýchodných a beznadějných potíží jako já... Síly, které působí v Kruhu, nejsou Božího charakteru, ale právě naopak... V Kruhu koluje i hodně nepravd ohledně vyléčených, mnozí uzdravení, které uvádí literatura ohledně Bruna Gröninga, o své uzdravení přišli, a to nadobro, jedná se hlavně o ty, kterými se Kruh tolik chlubí. To jsem se dodatečně dozvěděl až po dvou letech účasti v tomto spolku, kdy se někteří vedoucí Kruhu prořekli... Mimo jiné jsem v tomto společenství nechal i dost peněz, a nejsem sám... Je skutečně potřeba, abych o tom mluvil a odrazoval druhé. Cena, kterou tu můžete zaplatit, je neskonale větší...


RTh: Můžete nám říci něco o Brunovi Gröningovi, kým byl a tak dále?


JD: Bruno Gröning byl celkem hodně známý německý léčitel (alespoň tedy hlavně v Německu). Na jeho shromážděních a přednáškách, kde vyučoval o všudypřítomné božské ,,energii", kterou nalezl a která je údajně všude kolem nás a člověk se ji musí jen naučit správným postojem těla a mysli přijímat do svého těla, přicházelo tisíce lidí za svým uzdravením... Za zmínku určitě stojí, že ten, kdo chtěl tu energii přijmout, musel pokaždé v duchu nebo nahlas poprosit Bruna, aby ji tomu dotyčnému zprostředkoval, protože právě Bruno se považoval za transformátora této ,,energie", bez kterého nelze tuto sílu přijmout v takovém množství, aby v těle způsobila uzdravení (tuto ,,energii" podle něj přijímá každý i nevědomě, ale jen v minimálním množství bez většího užitku a v minimálním procentu z pohledu toho, aby člověk došel v těle uzdravení z nějaké nemoci).


RTh: Jsou informace o něm, které šíří jeho zastánci, věrohodné, nebo existují jiné informace, jež těm „oficiálním" odporují?


JD: Vesměs všechny informace o něm pocházejí od lidí, kteří ho zažili osobně a kteří se následně stali i průvodci učení na jeho cestách... Na rozšíření jeho učení po jeho smrti se podílela a dodnes podílí Grete Häuslerová, která je hlavní vedoucí celosvětového grete-hausler-upr.jpgspolečenství přátel Bruna Gröninga. Ano, skutečně existují informace (a není jich zrovna nejmíň), které těm oficiálním, o kterých pojednává literatura o Bruno Gröningovi na českém trhu, v zásadě odporují. Jedná se hlavně o zmanipulované informace o vyléčených, kteří po svém vyléčení pomocí zprostředkování léčivé ,,energie" skrze Bruna o své uzdravení přišli, a jedná se právě o ty, jejichž uzdravení vyvolalo v lidech největší úžas. Podotýkám, že jsem se o tom dozvěděl až po cca dvou letech pobytu v Kruhu od některých vedoucích shromáždění. Za zmínku ještě určitě stojí zdůraznit, že za zprávami od lékařů o uzdravení nebo o zmírnění zdravotních problémů u přátel z Kruhu, kteří si myslí, že byli uzdraveni, stojí vždycky doktor, který je sám členem Kruhu Bruno Gröninga. Tato lékařská zpráva slouží následně jako potvrzení skutečnosti uzdravení.


RTh: Odkud vzal Bruno Gröning ony uzdravující a duchovní schopnosti? Kde si myslíte, že je jejich zdroj? Existují k tomuto nějaké věrohodné materiály?


JD: Sám Bruno udává, že mu bylo Bohem zjeveno, že on se stal tím vyvoleným, kdo tuto energii bude lidem zprostředkovávat. V Janovi 14,6 je psáno: ,,Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci nežli skrze mě." Na základě tohoto prohlášení Pána Ježíše můžu říct, že tohle jeho zjevení nebylo od Boha, ale od satana, respektive od nějakého démona. Síly, které Bruno popisuje, jsou jasně okultního charakteru, jejich zdroj je démonický. To, že tyto síly jsou v chodu i po jeho smrti, a to, že lidé prosí zemřelého Bruna dodnes, aby jim tuto energii zprostředkovával, mluví snad za vše. V Bibli, v Páté knize Mojžíšově ve Starém Zákoně je psáno, že Hospodin má v ohavnosti každého, kdo se doptává duchů zemřelých... Věrohodné materiály k tomu, jak Bruno toto zjevení a obdarování obdržel, neexistují, jen z jeho výpovědi...


RTh: Na některých fotografiích Bruna Gröninga si lze všimnout, že měl podivné útvary v oblasti krku, o co se jedná? Pokud jsou chorobného původu, jak je samotný Bruno Gröning vysvětloval?


JD: Pokaždé, když Bruno působil někde na shromážděních, krk se mu obrovitě nafoukl (viz obrázek - pozn. red.), přesně tak, jak je to vidět na těch fotkách... Bruno si to vysvětloval tak, že to působila ta energie, kterou v tak velkém množství manifestoval lidem... Údajně se v těch chvílích cítil neskutečně dobře... Jednalo se dle všeho taky o démonický doprovodný jev. Za zmínku stojí také to, že tyto síly ho nakonec stály život, dokonce doktoři při jeho pitvě prohlásili, že vnitřně jakoby shořel...


RTh: Můžete napsat něco o fungování současných skupinek Kruhu přátel Bruno Gröniga: jaká je jejich struktura, jaké mají důrazy, jaká je jejich praxe nebo jaký je jejich vztah k Brunovi Gröningovi a jací lidé se v nich vyskytují? Dějí se ve společenstvích Kruhu přátel i dnes uzdravení, a pokud ano, jakého rázu?


JD: Shromáždění se konají každé tři týdny ve městech, kde jsou Kruhy vybudovány. Jak jsem již zmínil výše, vedoucí celosvětového Kruhu přátel je Grete Häuslerová. Ta má na starosti celý svět a pod sebou má další lidi, kteří jsou vedoucími jednotlivých států, a ti dále pod sebou mají další vedoucí, kteří mají na starosti jednotlivá města. To se dále rozvětvuje na věkové skupiny - dospělí a mládež...

Největší důraz se na přednáškách klade na šíření učení Bruna Gröninga. Na každém společném shromáždění se pořád dokola a dokola opakuje život Bruna Gröninga a jeho praxe s energií za účelem toho, aby se každý nový člen naučil pracovat s touto energií. Dále tu vystupují lidé se svědectvími o svých uzdraveních anebo o pomoci, která se jim ,,skrze Bruna" dostala. Za zmínku stojí, že jsou to často úplně obyčejné životní okolnosti, které si přátelé vykládají jako něco mimořádného, manipulace tu dosahuje skutečně velkých měřítek...

Co se týče postavení, tak tu jsou lidé všech vrstev; znal jsem se osobně dokonce i s doktory a učiteli... Většinou tu přicházejí nemocní ve snaze najít uzdravení. Není ani divu, byl jsem také jedním z nich. Skutečně, Kruh tím, že prohlašuje, že tímto učením dosáhnou lidé uzdravení, láká hodně nevědomých lidí do pasti...

bruno-groening-005-upr-men.jpg

  

Pohled přátel na osobu Bruna Gröninga je totožný s pohledem křesťanských věřících na Ježíše; dívají se na něj téměř jako na Boha. I když si to nemusejí vůbec přiznat, je tomu tak...

Uzdravení se dějí dodnes, ty větší, jako např. rakovina, jsou velice ojedinělé... Mnoho lidí, kteří cítí jen nějaké zlepšení svého zdravotního stavu, je lidmi z vedení donucováno k tomu, aby svědčili, že jsou úplně uzdravení. Manipulují je tímto způsobem: pokud o tom budeš svědčit, pak se úplně uzdravíš, uchopíš tak své úplné uzdravení. Mám s tím také zkušenost, tento tlak byl ze strany vedoucích vyvíjen i na mě... Sami slepí vedou slepé...


RTh: Můžete popsat svoji cestu k a z Kruhu přátel Bruno Gröninga? Co Vám to dalo a co Vám to vzalo?


JD: Jen v krátkosti... Do Kruhu jsem přišel také za účelem uzdravení. Měl jsem v té době problémy psychického charakteru a nepatrně jsem nedoslýchal. Během asi třech měsíců návštěv společných hodin jsem se najednou cítil zproštěn všech potíží, dokázal jsem vysadit všechny léky, které jsem v té době bral, a tak nějak jsem cítil, že jsem konečně schopen žít plnohodnotným životem. Ovšem vydrželo mi to asi jen půl roku nato. Poté jsem se ocitl v porovnání s tím, v jakém stavu jsem do Kruhu přišel, v daleko horším stavu. Došlo to dokonce až tak daleko, že jsem na nějaký čas skončil v psychiatrické léčebně. V té době jsem na nějaký čas s Kruhem skoncoval. Pak, když jsem se po nějaké době cítil zase lépe, jsem Kruh přátel začal opět navštěvovat. Sám pro sebe jsem si ten úpadek vysvětloval tím, že jsem jen špatně pochopil některé věci, které se vyučovaly. K mému opětovnému navrácení přispěly i telefonáty a prosby přátel, abych se vrátil. Ujišťovali mě, že všechno bude úplně v pořádku, že jsem si prošel jen nějakou rekonvalescencí a že i to se často stává, protože ta ,,energie" musí některé bloky zničit a přetvořit (duchovně pojato z hlediska uzdravení), proto se lidé můžou na čas cítit hůře. V Kruhu se tyto dočasné stavy zhoršení zdravotního stavu nazývají ,,regulace". Tak jsem tedy opět začal navštěvovat společné shromáždění. Asi za měsíc jsem se opět cítil ze všeho osvobozen, opět jsem vysadil všechny léky a měl jsem za to, že konečně bude všechno v pohodě... Jak šeredně jsem se zmýlil, jsem ale zjistil opět asi půl až tři čtvrtě roku nato... Dostal jsem se do tak hrozných stavů, kdy jsem měl pocit, že buď umřu, a nebo přijdu o rozum. Pomalu jsem nebyl schopen racionálního uvažovaní a realita se mi někdy prolínala se sny, nedokázal jsem si skoro nic zapamatovat. Skončil jsem tehdy půl roku na neschopence a opět na antidepresivech, často jsem celé dny jen proležel v posteli. Mým jediným přáním v té době bylo, abych skoncoval se životem. Neměl jsem sílu dále žít, skutečně to bylo hrozné... Tehdy jsem se ale začal hodně modlit k Bohu, aby mě z toho dostal... Naštěstí - věřím tomu, že za tím bylo Boží vedení - jsem narazil na svědectví jednoho dnes již mého dobrého kamaráda, který udělal podobnou zkušenost s léčitelstvím jako já... Odkaz na jeho svědectví je na této stránce... Právě díky němu jsem si uvědomil, že tohle vše, čím jsem se v Kruhu zabýval, bylo ohavností před skutečným Bohem, viz výše zmiňovaný verš z Páté knihy Mojžíšovy ze Starého zákona. S pomocí tohoto kamaráda jsem došel úplného osvobození, i když to nebylo vůbec jednoduché. Dnes jsem zdravý a svobodný...

Každého od Kruhu Bruno Gröninga jednoznačně odrazuji. Vím na sto procent, ne na devadesát devět, že za tím vším stojí démonický vliv, a můžete se tak dostat do hrozných stavů, ze kterých není vůbec jednoduchá cesta ven. Jsem přesvědčen o tom, že kdybych na tohle svědectví toho mého kamaráda nenarazil, nejsem dnes již mezi Vámi... O některých věcech, které jsem prožil během osvobození, nechci ani hovořit, abych Vás zbytečně nestrašil...

K otázce, co mi Kruh dal, můžu dát jednoduchou, přímou a jasnou odpověď: naprosto NIC! I vztahy, které jsem tu s druhými lidmi navázal, se po odchodu úplně rozbily. Kromě jednoho člověka, který z Kruhu také odešel, nejsem v kontaktu s nikým, a to jsem jich znal desítky, kteří se ke mě znali jako ke svým rodinným příslušníkům, ovšem jen po dobu, kdy jsem Kruh pravidelně navštěvoval. Tohle chování bych přisoudil také jednoznačně ke známkám sekty ...

A co mi to vzalo? V první řadě zdraví. To, do jakých stavů jsem se dostal, se podepsalo i na vztazích se všemi mými nejbližšími a ztratil jsem všechny přátele. V neposlední řadě jsem v Kruhu nechal i hodně peněz, a i ten kamarád, co odtud odešel, může potvrdit to samé. I když Kruh Bruno Gröninga funguje na bázi dobrovolných příspěvků, necháte tu hodně peněz v rámci různých akcí...


RTh: Říkáte: „O některých věcech, které jsem prožil během osvobození, nechci ani hovořit, abych Vás zbytečně nestrašil..." Můžete něco z toho přece jen popsat?


JD: V době, kdy jsem odešel z Kruhu, jsem po nocích slýchával praskání ve zdech a často jsem si uvědomoval přítomnost něčeho zlého kolem mě. Vnitřně jsem to jasně cítil, dnes vím, že to byli démoni. Pak se mi jednou stalo, že jsem zřetelně slyšel hlasy mluvící ve mě. Tyto útoky u mě trvaly asi něco přes rok. Přestalo to až v době, kdy mi sloužili modlitbou vysvobození, kdy jsem se jasně všech věcí týkajících se všeho okultismu zřekl a poprosil Pána Ježíše o odpuštění. Ono celkově toho bylo ještě daleko víc. Pán mi postupně ukazoval další a další věci hříšného charakteru, které bylo potřeba dát v mém životě do pořádku, a každá věc mě postupně vedla do svobody a do úplného uzdravení. Dohromady to trvalo necelé tři roky. Jinak modlitbou vysvobození jsem si musel projít vícekrát - nebyly to už věci týkající se okultismu, ale dalších oblastí. Poslušnost byla pokaždé zásadní. Většinou ke mě Pán promlouval skrze slovo Boží a přes mé věřící přátelé.


RTh: Říkáte, že působení Bruna Gröninga je negativní, v čem podle Vás spočívá jeho nebezpečí?


JD: Podle toho, co jsem již napsal, máte určitě v pár věcech jasno. Největší nebezpečí spočívá v tom, že přátelé si neuvědomují, s jakými silami to vlastně přicházejí do styku. Jde skutečně o démonické síly. I když mají upřímně za to, že jsou na správné cestě a že jdou tímto učením Bruna Gröninga a skrze osobu Bruna Gröninga za Bohem, upřímně a slepě se mýlí... Tahle cesta není cestou živého Boha, ale satana, který se vás pokouší takto zničit a zaslepit vás před skutečným poznáním Boha skrze Pána Ježíše Krista, skrze jedinou a opravdovou cestu k Bohu...


RTh: Jaký je „Bůh" Bruna Gröninga? Co o tomto „Bohu" říkával on sám?


JD: Bůh podle Bruna Gröninga byl chápan jako námi křesťany coby Stvořitel vesmíru, nebe i země a jako dokonalý tvůrce všeho kolem nás i nás samotných. Jaký měl Bruno osobní vztah s Bohem, mi není známo. Možná něco málo se o tom mluvilo na shromážděních, ale už si nevzpomínám. Snad jen nejznámější výrok: „Bůh je ten největší lékař."


RTh: Jak se podle Vás liší „Bůh" Bruna Gröninga a Bůh, ve kterého nyní věříte?


JD: Můj pohled na Boha bude asi totožný s Brunovým, ale se zásadním rozdílem v tom, že já sám o sobě nejsem k Bohu schopen přijít žádným jiným způsobem než skrze víru v Pána Ježíše Krista, ve víře v to, že On je Božím Synem, který na sebe vzal lidskou podobu, přišel na tento svět a skrze kříž na sebe vzal všechen hřích světa, abychom mohli být spaseni a abychom mohli přijít zpět k Bohu. Bruno Gröning svým učením a tím, co hlásal, v podstatě sám sebe postavil na místo Krista, a právě tato věc je v zásadě v protikladu k tomu, co říká sám Pán Ježíš: „Já jsem ta cesta, pravda i život. bruno-groening-008-upr-vyrez-men.jpgNIKDO nepřichází k Otci než skrze mě" (Jan 14,6). Za zmínku stojí ještě Pavlův odkaz v Listu Galatským: „Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. JINÉ EVANGELIUM ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat JINÉ EVANGELIUM než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!" (Galatským 1,6).

Učení Bruna Gröninga jednoznačně spadá do jiného ,,evangelia". I když je sice založeno na Bohu, není založeno na Kristu, který je původcem spasení a který je jedinou cestou k Bohu. Naopak místo Krista je tu položena osoba Bruna Gröninga.

Za další podstatnou zmínku stojí fakt, že Bruno byl zastáncem reinkarnace (znovuzrození) a karmy (neustálý koloběh života a smrti v návaznosti na princip dobra a zla, tzn. jakým životem člověk žil v jednom životě, tak se mu bude dařit v tom příštím a následně pořád dokola). Bible ale pojednává o protifaktu - lidem je dáno jednou se narodit a pak je čeká soud. Už na těchto základních pilířích učení Bruna Gröninga je možné jasně rozpoznat, že se nejedná o učení, za kterým by stál skutečně Bůh.


RTh: Říkáte: „Můžu říct, že tohle jeho zjevení nebylo od Boha, ale od satana, respektive od nějakého démona. Síly, které Bruno popisuje, jsou jasně okultního charakteru... Jejich zdroj je démonický." Na základě čeho to tvrdíte? Co je podle Vás jasným důkazem démonského původu schopností a učení Bruna Gröninga?


JD: Už jen nauka o silách je pro mě démonického charakteru. Nikde v Bibli není ani písmenko o ,,Božích silách". A to, čím vším jsem si musel projít, abych došel svobody a uzdravení, je pro mě naprosto jasný fakt (mám na mysli hlavně útlaky od démonů a jasné uvědomění si bludu; po vyznání hříchů okultismu, spjatých s Kruhem Bruno Gröninga, jsem pocítil na těle obrovské ulehčení a postupnou svobodu až do úplného vysvobození). Učení Pána Ježíše Krista není o silách, ale o víře a vztahu člověka k Bohu. Je to víra v Krista, která nás přivádí do Boží přítomnosti, žádný Gröning. O navazování kontaktu s mrtvými jsem se zmiňoval již výše - v Božích očích je to ohavnost, každý z přátel Bruna Gröninga to tak ale činí.

Křesťanům jsou zmiňována různá duchovní obdarování, když uvěří v Pána. Nevím o žádném, který by byl totožný s tím Brunovým. Mezi duchovní dary od skutečného Boha patří dar jazyků, dar výkladu jazyků, dar rozlišování duchů, dar proroctví (ne jasnovidectví!), dar uzdravování (opět nijak spjato s množstvím nějaké ,,Boží energie", která by uzdravení vyvolala, nýbrž se jedná o Boží zákrok), dar poznání, dar moudrosti. Jednoznačným měřítkem, že se jedná o démonické síly, je pro mě fakt, který jsem již zmínil dříve: jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem je Ježíš Kristus, ne Bruno ani nikdo jiný.


RTh: Mohl byste uvést průřez stěžejními myšlenkami z učení Bruna Gröninga, které by byly reprezentativní pro jeho naukové důrazy? Můžete případně uvést nějaké citace Bruna Gröninga, které by mohly ukazovat na „nebožský původ" jeho schopností a nauky či které jsou neslučitelné až protikladné vůči křesťanství? Případně i citace jeho žáků?


JD: Důraz byl kladen hlavně na síly, které Bruno zprostředkovával, a na to, jak člověk má tyto síly přijímat. Dále byl kladen důraz na fotky Bruna, které údajně mohou vysílat sílu i bez přítomnosti Bruna. Bruno říkal, že je přítomen pokaždé, když se člověk nalaďuje. Tady byla myšlenka, že Bruno dokázal být na nesčetně místech zároveň. Nevzpomenu si již ale přímo na jeho výrok týkající se této věci, ostatně tuto schopnost já připisuji jen Bohu. Na osobní citace si již pořádně nevzpomínám a všechen materiál, ze kterého bych případně mohl čerpat, jsem spálil. Jedna z prvních věcí, aby člověk mohl vejít do svobody, je zbavit se všech okultních předmětů a materiálů spjatým s okultním učením. Snad jen „Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí", „Bůh je největší lékař", „Neexistuje nevyléčitelné"... Měl jsem dva menší spisy s jeho myšlenkami, které jsem měl dobře pročtené, ale fakt si už na víc nevzpomenu...

Dalším faktem u všech, co zabřednou hluboko do okultismu, je problém s myšlením a pamětí. Nevím, jestli jsem se již o tom zmiňoval, ale když jsem odcházel z Kruhu, měl jsem s pamětí takové problémy, že jsem se špatně orientoval na místech, kde jsem se nacházel a která mi dříve byla dobře známa. Nebo jsem si třeba nebyl schopen zapamatovat větu o pěti slovech, i když jsem si ji opakoval nesčetněkrát, zkoušel jsem to.

Neslučitelné a zásadní protiklady učení Bruna Gröninga vůči křesťanství jsou ty, které jsem zmínil již výše: síly, které v Kruhu působí, osoba Bruna Gröninga, reinkarnace, působení sil i po smrti Bruna, navazování kontaktu se zemřelým Brunem, myšlenková manipulace zaměřená jen na pozitivní myšlení.

bruno-groening-010-men.jpg

  

RTh: Mluvil někdy Bruno Gröning o Ježíši Kristu? A pokud ano, v jakém významu? Mluvil třeba i o křesťanství či o církvi nebo o Bibli? Doporučoval některé z jiných náboženství či některé z kanonických spisů těchto náboženství? Navazoval Bruno Gröning či jeho žáci nějaké vztahy či dialog s jinými duchovními proudy či náboženstvími a jejich členy, nebo se jednalo o úzce vymezenou a uzavřenou skupinu? Jak se dívali na jinověrce, a to ne jen křesťany?


JD: Vzpomínám si jen na jeho výrok o Kristu, že byl největším přítelem lidstva. Dále si vzpomínám, že jedna strana křesťanů jej uznávala, nějaký farář jej dokonce prosil o požehnání, a druhá byla zásadně proti, protože jeho učení bylo v rozporu s učením Bible. Někteří přátelé o Brunovi tvrdí, že prohlásil, že některé spisy týkající se reinkarnace byly z Bible vyňaty někdy v 15. století. To je ale absurdní, každý křesťan, který má hlubší vhled do učení Bible, dobře ví, že učení o reinkarnaci je naprosto neslučitelné s učením evangelia. Nevím, jaký je pohled společenství na ostatní vyznavače víry. Pokud vím, tak ve společenství působili lidé všech vyznání; není na to brán zřetel, jde hlavně o učení Bruna Gröninga.


RTh: Podařilo se některým z jeho žáků získat takové či podobné schopnosti, jaké měl samotný Bruno Gröning?


JD: Ne, to určitě ne, tato výsada je v učení dána jen Brunovi, který podle přátel působí dodnes.

RTh: Znáte více lidí, kteří byli rovněž v Kruhu přátel Bruno Gröninga a kteří později měli podobné problémy jako Vy? Pokud ano, dostali se z těchto problémů a případně jak?


JD: Přímo z přátel Bruna Gröninga neznám nikoho, kdo by se dostal do takových problémů jako já, určitě ale takoví jsou. Vím akorát o lidech, co přicházeli a zase odcházeli bez toho, že by do učení zabředli více. Co vím, tak většinou byli odrazeni svými blízkými; je dosti možné, že to byli křesťané, kteří jsou si vědomi nebezpečí okultismu a kteří je upozornili na nedůvěryhodné pozadí Kruhu. Stačí, když se zmíní jen o základech, na kterých učení stojí. Jinak z vlastního úsudku můžu říct, že i letmá zkušenost s Kruhem Bruno Gröninga má démonický dopad na život dotyčného. Učení Bruna Gröninga je určitě cestou do duchovního světa, avšak ne cestou k Bohu.

 

RTh: Velmi Vám děkuji, že jste se s námi podělil o Vaše zkušenosti, a přeji Vám mnohé Boží požehnání na Vaší cestě nového života.

 

[Za Revue Theofil se ptal Lukáš Drexler.] 

 

Související články:

Jacques Verlinde, Lukáš Drexler: Křesťanství a okultismus
Peter J. Ashton: New Age a křesťanství, část 1/2
Peter J. Ashton: New Age a křesťanství, část 2/2  
Zlí duchové, reiki, exorcismus (video)
Lukáš Drexer: Podvod magie - recenze

 

[RSS]

Přečteno 32533x

další články