Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista

Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista

sv. Brigita Švédská, 24.4. 2011

"Můj Syn vstal z mrtvých jako silný lev, neboť potřel ďáblovu moc a vytrhl duše svých vyvolených, kteří s ním vystoupili do nebeské radosti", uvádí o události vzkříšení Ježíše Krista mystička sv. Brigita Švédská (+1373), patronka Evropy.

 

weyden-jezis-a-marie-ma.jpgMaria mluví k nevěstě: Můj Syn vstal z mrtvých jako silný lev, neboť potřel ďáblovu moc a vytrhl duše svých vyvolených, kteří s ním vystoupili do nebeské radosti. Ale možná se zeptáš, kde byly ty duše, jež tehdy vysvobodil z předpeklí, dokud ne­vystoupil na nebe? Odpovídám ti, že byly v jakési radosti známé jen mému Synovi. Neboť kdekoli byl a je můj Syn, tam byla a je sláva a radost, jako řekl lotrovi: „Dnes budeš se mnou v ráji."[1] Také v Je­ruzalémě povstalo mnoho zesnu­lých svatých, které jsme viděli a jejichž duše vy­stoupily s mým Synem, ale těla očekávají s jinými soud a vzkříšení. Mně však, která jsem Matkou Boží, když jsem po jeho smrti byla sklíčena nepochopitelnou bolestí, se zjevil týž můj Syn dříve než ji­ným a ukázal se mi hmatatelně, utěšuje mě a připomínaje, že viditelně vystoupí na nebe. A i když to není zapsáno pro mou pokoru, přece tomu tak opravdu bylo, že můj Syn, když povstal, se mně ukázal dříve než komukoli jinému.

 

(Zjevení svaté Brigity o životě a utrpení Ježíše Krista a jeho slavné matky Panny Marie, XXII. Přeložil Ludvík Vrána. Text převzat z knihy Tajemná slova. Zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské, Olomouc 1938. Pro lepší srozumitelnost jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Více o sv. Brigitě Švédské 

 

Od téhož autora:

Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti
O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi
Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista 
O seslání Ducha Svatého 
O Kristově křtu v Jordánu
O svaté Marii Magdaléně
O svatém Františkovi

 

    

Související články:

Jan Damašský: Stav Krista po zmrtvýchvstání  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu 
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Jan Pavel II. - Spes Aedificandi (Naděje na vybudování)  
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte  
Origenes: Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy  
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie  
Hildegarda z Bingenu: Touha po zjevení Božím 
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky 
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření 
Hildegarda z Bingenu: Liturgické hymny 
Augustin: Jedině od Boha je naše spása 
Hildegarda z Bingenu: Chor panen
Antonín Paduánský: "Pokoj vám!" 
Kateřina Sienská: Naše Vzkříšení!
Augustin: Totožnost Kristova těla 

 

Poznámky:


[1] Lk 23,43.

 

[RSS]

Přečteno 2381x

další články