Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Jak dobře znám já zdroj

Jak dobře znám já zdroj

sv. Jan od Kříže, 22.6. 2011

Báseň karmelitánského mystika sv. Jana od Kříže (1542-1591) "Jak dobře znám já zdroj" (špan. "Que bien se yo la fonte"), v níž se sv. Jan kromě tajemství Nejsvětější Trojice dotýká také tajemné Boží přítomnosti v eucharistickém chlebě.

 

cb-abstrakce-001-upr-men-b-ram.jpg
 

 

Píseň duše, která se raduje, že poznává Boha vírou.[1]

 

Jak dobře znám já zdroj, jenž prýště tryská,
třebas je v noci!

1. 

Vždyť ač je skryto věčné toto zřídlo,
přec dobře vím, kde prýští a má sídlo,
třebas je v noci.

2.

Já původu mu neznám, neb mu schází,
však vím, že původ všechen z něho vzchází,
třebas je v noci.

3. 

Nic krašší není, na světě co žije;
on vlaží nebe, země z něho pije,
třebas je v noci.

4. 

V něm vím že dna se nikdo nedohledá,
a také vím, že přebrodit se nedá,
třebas je v noci.

5. 

A není nikdy zatemněn jas jeho,
a vím, že všecko světlo vzešlo z něho,
třebas je v noci.

6. 

Což zřídlo to tak hojně nevyráží,
že peklo, nebe, lidé z něho váží,
třebas je v noci?

7. 

A z toho zdroje proud pak ještě vzchází:
Je stejně hojný, mocný beze hrází,
[2]
třebas je v noci.

8.

Vím, proud že ze zdrojů těch obou vzchází
a žádný z obou že ho nepředchází,
[3]
třebas je v noci.

9.

Je skryt ten zdroj, jenž tryskat neustává,
v tom živém Chlebě, jenž nám žití dává,
třebas je v noci.

10.  

Ať žízeň zkojí, volá tam své tvory,
a pijí jejich, i když ve tmách, sbory,[4]
ježto je v noci.

11. 

Ten na zdroj živý, po němž touhou zmírám,
hle, v Chlebě života já nyní zírám,
třebas je v noci.

 

Báseň ve španělském originále (.pdf, 49 kB)

 

(Překlad Alfred Fuchs a Jaroslav Ovečka. Převzato ze svatého Jana od Kříže Plamen lásky žhavý, Drobné spisy, Olomouc 1947.)

 

Více o sv. Janu od Kříže

 

Od téhož autora:  

Duchovní píseň  
Duchovní výstrahy
Ó plameni lásky živé
O Slovu Božím - Del Verbo divino  
Poučení, která uchovala M. Magdaléna od Ducha Svatého 

 

Související články: 

Marie Konečná: Jan od Kříže - životopis
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 2
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 4
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 5 
Lukáš Drexler, Jaroslav Ovečka: Extáze  
Lukáš Drexler: Mystika, mystický
Lukáš Drexler: Kontemplace

 

Poznámky:  


[1] Zná jej vírou, „jež je pro rozum  temná jako noc" (Jan od Kříže, Výstup na horu Karmel, 2,1). Pozn. překladatele.

[2] Sv. Jan zde má na mysli vycházení (generatio) Syna z Otce. Více viz v hesle Nejsvětější Trojice. Pozn. red. RTh.

[3] Zde se sv. Jan dotýká tajemství osoby Ducha svatého, soupodstatného s Otcem i Synem. Pozn. red. RTh.

[4] Odkaz na eucharistickou hostinu. Pozn. red. Revue Theofil.

[RSS]

Přečteno 2457x

další články