Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány

Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány

Mechtilda Magdeburská, 30.6. 2011

Slova středověké mystičky, původně bekyně Mechtildy Magdeburské (13. století) o Ježíšově Srdci jako zdroji našeho vykoupení a prameni spásných milostí.

  

jesus-christ-upr-men.gif
 

 

Za těžkých dnů mé nemoci se mé duši zjevil Bůh a ukazuje mi rány svého srdce řekl: „Viz, jakých bolestí mi nadělali!" A má duše řekla: „Ach, Pane, proč trpíš tak velikou trýzeň? Když tvé čisté krve bylo tolik prolito ve tvé čisté modlitbě, měl jí přece být vykoupen celý svět." „Nikoli," řekl on, „mému Otci to tak nestačilo, jakkoli všechna chudoba a všechna práce a všechna muka a potupy, to vše bylo klepáním na nebeskou bránu až do té chvíle, kdy krev mého srdce tekla na tuto zem. Teprve tehdy bylo nebeské království otevřeno." Tu pravila duše: „Pane, když se to stalo, tehdy jsi byl mrtev. Divím se, jak mrtvý může krvácet." A náš Pán řekl: „Mé tělo bylo tehdy lidsky mrtvé, když krev mého srdce s paprsky božství tekla mým bokem. Krev tryskala z milosti podobně jako mléko, jež jsem sál ze své panenské Matky. Mé božství přebývalo ve všech údech mého těla, když jsem byl mrtev, jako před tím i potom. Má duše zatím po svém dlouhém hoři odpočívala v mém božství. A duchovní obraz mého lidství se vznáší vždycky bez počátku v mém věčném božství."

 

(Převzato z Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo božství, IV,24, Stará Říše na Moravě 1920. Jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Od téže autorky:

Nebeský šenk Svaté Trojice 
Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité
Kterak poroučet Ave Maria naší Paní
Kterak duše chválí Svatou Trojici  
Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
O pozdravu naší Paní
Hřešit je ďábelské

 

Související články:

Anděla z Foligna: Jeho ranami jsme uzdraveni   
Lukáš Drexler: Ježíšovy rány zjevují jeho osobu   
David z Augsburgu: Srdce Kristovo pramenem živoucí krve  
Marie Celesta Crostarosa: Hledej potěšení v Kristových ranách  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici 
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce  
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené?  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce
Bohumil Spáčil: Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně 
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení 
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž  
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista  
Reginald Dacík: Německá mystika 14. století 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce 
Antonín Paduánský: Pán můj a Bůh můj 
 Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše 
Bonaventura: O Božském Srdci Páně 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě 
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Lukáš Drexler: Rány Kristovy 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Begináže - fotogalerie 
Dobrotivý Pelikáne
Bekyně, begině 
Litanie 

 

[RSS]

Přečteno 2576x

další články