Nacházíte se na: Theofil > Různé > Svatá Anežka Česká

Svatá Anežka Česká

Marie Dolistová, 10.11. 2011

Báseň severočeské básnířky Marie Dolistové ke cti sv. Anežky Přemyslovny.

 

anezka-ceska-001-sep-men-2.jpg
 

 

Uchopila jsi kliku pootevřených dveří milosti

a vstoupila

Ve změti hlasů královského dvora

zaslechla Hlas jediný

Místo vůně voňavek a pomád jsi zvolila vůni

oltářů a pach špitálů

Místo ryku a halasu hlučných zábav

kontemplativní ticho věčnosti

Ne císaře muže, svatební šat a střevíce

nýbrž svá chodidla jsi vložila do Ježíšových stop

svou dlaň do Jeho dlaně

 

 

Od téže autorky:

Koleda 
Bez Tebe
Jde o všechno  
Hymnus k Ježíši Kristu  
Poprava egyptských křesťanů 
Eucharistický chléb

 

[RSS]

Přečteno 1568x

další články