Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Závislosti srdce. Jak opustit nezdravé vztahy

Závislosti srdce. Jak opustit nezdravé vztahy

Jana Šumpíková, 18.1. 2012

KNIHA - Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul Meier: Závislosti srdce. Jak opustit nezdravé vztahy, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, 279 s., ISBN 978-80-7195-387-6.

  
Kniha má tři autory. Jsou to skuteční odborníci s bohatými zkušenostmi. Své poznatky vycházející z praxe léčby alkoholiků a jejich rodinných příslušníků rozvinuli a přizpůsobili je pro léčbu vzájemných závislostí. Dílo je přínosné nejen pro zájemce o psychologii a pracovníky pomáhájících profesí, ale i pro ty, kdo sami trpí nějakou závislostí i pro kohokoliv, kdo chce porozumět chování svých blízkých a mít více jasno v otázkách, které jsou pro šťastný a plnohodnotný život člověka zásadní.

robert-hemfelt-200x300.jpgPředstavíme si krátce naše průvodce na cestě k uzdravení srdce. Jsou to:

Dr. Robert Hemfelt, Ed.D. Psycholog se specializací na léčbu závislostí na omamných látkách, spoluzávislosti a nutkavých poruch. Pracoval jako specialista na závislosti a jako terapeutický konzultant v rámci výzkumné kliniky pro závislosti v Texasu. V současné době provozuje soukromou praxi v Dallasu.

minirth-frank1.jpgDr. Frank Minirth je diplomovaným pracovníkem American Board of Psychiatry and Neurology a American Board of Forensic Medicine. Od roku 1975 provozuje soukromou praxi v Dallasu. Jako autor nebo spoluautor se podílel na dalších více než třiceti knihách.

resize-paulmeierpicture9-04.jpgPaul Meier, M.D. je uznávaný psychiatr a zakladatel kliniky Meier Clinics. Je jedním z moderátorů rozhlasového pořadu Meier Clinic Program. Jako autor nebo spoluautor je podepsán pod více než šedesáti knihami. 

Vztahy, hádky, trápení, neschopnost pokojného soužití, problémy v zaměstnání, finanční problémy, alkohol, drogy, nekontrolovatelný hněv, násilí, smutek, deprese, fyzická i psychická zranění a zneužívání, další různé bolavé prožitky a nutkavé poruchy... Závislosti srdce.  
Co to je a proč?

Tohle téma dokáže opravdu niterně zasáhnout. Kniha Závislosti srdce mě upoutala svým názvem.

Nejprve jsem však byla trochu zklamaná, když jsem do ní jen zběžně nahlédla. Na první pohled ve mně nevzbudila zájem a odložila jsem ji stranou s pomyšlením: „Psychologické poučky, rozbory, metody, sezení... Nic pro mě". Když mi došel čtecí materiál pro mou každodenní cestu autobusem, vzala jsem knihu na milost.

A následně se divila sama sobě, protože jsem zjistila, že nevnímám průběh cesty a jindy jsem dokonce málem zapomněla vystoupit na své zastávce. Ano, natolik jsem byla obsahem knihy pohlcena.

Na začátek musím říci, že téma závislostí a spoluzávislostí je něčím velice náročným a těžkým. Tedy kniha není žádné oddechové čtivo, natož zábava.

Abych ji více přiblížila, krátce načrtnu obsah knihy. Je členěna na několik základních částí. První nám vysvětluje, co je spoluzávislost (nezdravý emoční vztah) a jak funguje. Druhá část pojednává o příčinách spoluzávislosti. Zde nahlédneme více do hloubky na své nenaplněné citové potřeby a do dětství. Ve třetí části je nám vysvětleno, kterými faktory je spoluzávislost živena a samostatnou kapitolou je zde např. Hněv. Čtvrtá kapitola nahlíží, jak se spoluzávislost projevuje v mezilidských vztazích, mimo jiné pročítáme podkapitolu s názvem Role, které hrajeme. A pak přichází Deset fází uzdravení. Zde jsme krok za krokem vedeni na cestě ke svobodě, ke zdravému postoji k sobě sama a k druhým lidem. Je zde vlastně velmi čtivě a srozumitelně popsána autory osvědčená terapeutická metoda, kterou v praxi pomohli začít žít nový život již bezpočtu lidem s nejrůznějšími lehčími i velice těžkými závislostmi.

s03557-2.jpgTakže zde najdeme také praktické reálné příklady, na nichž můžeme blíže pochopit princip fungování spoluzávislosti. Terapií provázíme několik osob, které nás mohou oslovit svým příběhem, někdy lze nalézt podobnost ve svém vlastním jednání a mít tak před sebou i pomyslné zrcadlo.

Jakákoliv závislost a spoluzávislost je nezdravá. Je to situace, kdy člověk tíhne a lpí na někom nebo něčem neúměrně silně a je svou „modlou" přímo zotročován, protože se takto cítí jakoby v bezpečí, prožívá známý a hluboce zakořeněný (avšak falešný) pocit, na který se upoutal. A i když vše s sebou přináší bolest, dotyčný si neumí představit jinou existenci. Ačkoliv cítí, že je svázán, nemá sílu ani schopnost vidět a přiznat si to.

Na závěr jedna zajímavost, kterou byla má četba dovršena. Nyní, když píši tuto recenzi, knihu totiž nemám. Je v rukou asi padesátileté ženy, jejíž tělo je poseto mnoha čerstvými modřinami... Jistě ne náhodou k nám přišel na návštěvu její blízký příbuzný a ne náhodou jsme promluvili na toto téma. Okamžitě mi bylo jasné, že kniha se svým uzdravujícím poselstvím a velmi praktickým návodem nemůže zůstat ležet ladem. Že je tu šance, aby se její pomocí jedno utrápené srdce mohlo vydat na cestu ke svému osvobození.

Je jasné, že kniha sama o sobě nemůže nikoho uzdravit, přesto může být jakýmsi vodítkem a „nakopnutím". Jejím velkým plusem je také to, že počítá s Tím, který jediný je zdrojem štěstí a pravé svobody. Jsou zde biblické úryvky a křesťanské morální postoje. Zůstává však přístupná nejširším vrstvám a není zavádějící ani pro člověka, který se pokládá za ateistu. Myslím, že zaujímá velmi důležité místo mezi knihami zabývající se problematikou spoluzávislosti a radostného, harmonického a plného života.

 

[RSS]

Přečteno 2884x

další články