Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > O činnosti

O činnosti

sv. Bernard z Clairvaux, 7.2. 2012

Úryvek z 18. kázání sv. Bernarda z Clairvaux (1090-1152) na Píseň písní. Latinsko-české znění.

 

XVIII,2. Sed sane cavendum in his, aut dare quod nobis accepimus; aut quod erogandum accepimus, retinere. Rem profecto proximi retines tibi, si, verbi causa plenus virtutibus cum sis, forisque nihilominus donis scientiae et eloquentiae adornatus, metu forte aut segnitie, aut minus discreta humilitate, verbum bonum, quod posset prodesse multis, inutili, imo et damnabili ligas silentio; certe maledictus, quod frumenta abscondis in populis (Prov. XI, 26). Rursum quod tuum est spargis et perdis, si priusquam infundaris tu totus, semiplenus festines effundere... Nimirum vita atque salute, quam alteri das, te fraudas, dum sana vacuus intentione, gloriae inanis vento inflaris, aut terrenae cupiditatis veneno inficeris, et lethali apostemate turgens interis.

3. Quamobrem, si sapis, concham te exhibebis, et non canalem. Hic siquidem pene simul et recipit, et refundit; illa vero donec impleatur, exspectat; et sic quod superabundat, sine suo damno communicat, sciens maledictum qui partem suam facit deteriorem. Et ne meum consilium contemptibile ducas, audi sapientiorem me: Stultus, ait Salomon, profert totum spiritum suum simul, sapiens reservat in posterum (Prov. XXIX, 11). Verum canales hodie in Ecclesia multos habemus, conchas vero perpaucas. Tantae charitatis sunt per quos nobis fluenta coelestia manant, ut ante effundere quam infundi velint, loqui quam audire paratiores, et prompti docere quod non didicerunt, et aliis praeesse gestientes, qui seipsos regere nesciunt...

 

XVIII,2. Je třeba dávat pozor, jak rozdávat, co jsme přijali pro sebe, tak zase zadržovat si, co jsme přijali k rozdání. Jistě zadržuješ pro sebe věc náležející bližnímu, jestliže např. jsi plný ctností a navenek vyzdoben dary moudrosti a výmluvnosti a - snad ze strachu nebo z lenosti nebo z nepravé pokory - zabraňuješ dát průchod slovu, jež by mohlo mnohým prospět, neužitečným, ba zavrženíhodným mlčením. Jistě jsi zlořečený, poněvadž schováváš obilí před lidem.[1] Naproti tomu rozsýpáš a ničíš, jestliže dříve, než jsi zcela plný, spěcháš rozlévat poloplný... Není divu, že sebe zbavuješ života a spásy, jež dáváš jinému, když prost zdravého úmyslu se nafukuješ prázdnou slávou nebo se otravuješ jedem pozemské žádostivosti a hyneš smrtelným vředem nadutosti.

3. Jsi-li tedy moudrý, ukaž, že jsi nádrží a ne průtokem. Neboť stoka skoro zároveň přijímá i vylévá, nádoba však čeká, až je naplněna, a pak to, co nadbývá, rozlévá bez vlastní škody, vědouc, že je zlořečený ten, kdo ničí, co mu patří. A abys nemyslel, že má rada zasluhuje zavržení, slyš moudřejšího než jsem já: „Blázen", praví Šalomoun, „vybuchne s veškerou svou prudkostí, moudrý však odkládá a schovává na potom"[2]. Věru, v Církvi dnes máme mnoho průtoků, nádrží však velmi málo. Takovou lásku mají ti, skrze něž na nás stékají nebeské proudy, že chtějí dříve vylévat, než načerpali, jsouce ochotnější mluvit než poslouchat a hotovi učit, čemu se neučili, a zpupně rozkazovat jiným, ač sami sebe neumějí ovládat...

 

[Sermones in Cantica canticorum, XVIII,2-3. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 3, 1928. S ohledem na latinský originál mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Více o sv. Bernardovi z Clairvaux

 

Od téhož autora: 

 Přijde k nám Boží slovo
A jméno té panny bylo Maria 
Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval
Dopis Bernarda z Clairvaux Hildegardě z Bingen  
Panna Maria, Královna mučedníků  
Hledání moudrosti  

  

Související články:

Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Peter Markovič: Všeobecný úvod ke Kázáním na Píseň písní sv. Bernarda z Clairvaux 
Peter Markovič: Stručné dějiny křesťanského výkladu Písně písní do sv. Bernarda z Clairvaux

 

Poznámky: 


[1] Srov. 11,26.

[2] 29,11.

 

[RSS]

Přečteno 1424x

další články