Nacházíte se na: Theofil > Bible > Bible v počítači - návod k použití

Bible v počítači - návod k použití

Dominik Opatrný, 18.11. 2007

Programů pro práci s Biblí neustále přibývá a mnoho jich je i zdarma. Existují pro různé operační systémy i pro mobily. Většinou také obsahují návod - ten nám ale poradí hlavně s tím, jak se program ovládá. Zůstává ale otázka, zda se dají tyto "bible v počítači" či v mobilu použít i na něco jiného, než čtení Písma na obrazovce či v mobilu po cestě do práce. Nebudeme se tedy věnovat žádnému konkrétnímu programu, ale obecně použitelnosti tohoto softwaru.

  

prst-monitor-b.jpgKromě zmíněné možnosti číst Bibli nabízejí tyto programy obyčejně ještě celou řadu bonusů - mapy, ukládání poznámek, obrázky, slovníky, komentáře... To jsou ale věci přidružené, mohly by existovat i samostatně a je celkem zjevné, k čemu se hodí.

Biblický software má ale obyčejně dvě přednosti, které ho odlišují od knih nebo informací na internetu: dají se v něm texty snadno srovnávat a dá se v něm hledat. Srovnávání je úžasná věc: můžeme si vedle sebe dát dva či více překladů - to se hodí například u žalmů, kde není text jednoznačný (Žl 127: Nadarmo časně vstáváte ... zatímco Bůh dopřává svému milému spánek; Marné je časně vstávat ... neboť svým miláčkům dává ho [chléb] ve spánku). Jinou možností je zobrazit si několik textů jednoho překladu, například ukřižování Krista ve všech čtyřech evangeliích, nebo Podobenství o ztracené ovci v Mt 18,12-14 a Lk 15,3-7.

Na srovnávání není nic náročného, proto přejdeme hned ke hledání. Zde nám vše trochu komplikuje čeština. Chceme-li například najít, kde se mluví o Ježíšovi, najdeme v Českém ekumenickém překladu 556 výskytů. Tak ale najdeme jen výskyty tohoto jména v prvním pádu. Něco jiného uvidíme, pokud necháme program hledat všechna slova začínající řetězcem „Ježíš" - najdeme 1015 výskytů v 979 verších. Situace se ale u některých slov ještě komplikuje. Pokud bychom hledali slovo „stan", o kterém bude ještě řeč, a zadali opět hledání slova začínajících na řetězec „stan", najdeme i tvary od slovesa „stát se" (stanu se atd.).

Může se zdát záhadou, nač je nám dobré vědět, kde se v Bibli mluví o stanech. Záleží samozřejmě na momentální inspiraci. Walter Trobisch ve své knize popisuje vztah mezi mužem a ženou jako trojúhelník, jehož vrcholy jsou zodpovědnost, láska a sex. Když jeden z nich chybí, trojúhelník se splaskne. Jisté dívce s dost neuspořádaným životem připomene tento trojúhelník stan, ve kterém se dá žít. Tento pastor jí nejprve doporučí, aby uvažovala o verši Iz 38,12 („Moje obydlí je strženo a stěhuje se ode mne jak pastýřský stan. Svinul jsem svůj život jako tkadlec dílo. On sám odřízl mě od osnovy. Do dnešního večera jsi se mnou hotov!"). Později ale vidí, že je potřeba dívku povzbudit a tak jí dal tento verš, aby ji povzbudil: „Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky." (Iz 54,2).

Vraťme se ale k problémům při hledání. Jiné problémy nám budou dělat změny uvnitř slova: např. kůň, koně - zůstává jen „k". Toto je asi hlavní nevýhoda oproti tištěným konkordancím. V některých programech se dají pro určité jazyky hledat všechny tvary od slova, čeština se ale této funkce asi jen tak nedočká. Nezbývá tedy než hledat na několikrát, pomoci si cizím jazykem (např. anglické tent, horse), který je méně ohebný, nebo si vzít na pomoc biblické jazyky. Pro ně bývá možnost hledat všechny tvary jednoho slova, kromě toho můžeme použít i „konkordanci" Strongových čísel (budou předmětem samostatného článku).

Dost již bylo teorie, můžeme si spustit náš oblíbený program a dát se do hledání. Nejjednodušší je asi začít od jmen. Zajímá nás příběh o Gomoře? Zjistíme, že se o ní mluví již před Abrahámem, v popisu obsazování země Noemovými potomky (Gen 10,19). Dále se objevuje ve 13., 14., 17. a 18. kapitole Genese v souvislosti s Lotovým příběhem. Deuteronomium ji na dvou místech používá jako odstrašující příklad (Dt 29,22; 32,32). Dále se o ní ve svých výrocích zmiňuje dvakrát Izajáš, třikrát Jeremjáš, Ámos a Sofonjáš. U Matouše čteme také jeden varovný výrok: „Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu, než tomu městu." Ve velice podobném napomenutí se pak oba texty objevují v listech 2. Petrově a v Judově. Na tom není nic zvláštního, když víme, že první zpracovává většinu materiálu druhého.

Můžeme ale hledat i více slov - to nám konkordance neumožní. Například si nemůžeme vzpomenout, jak se jmenovala Mojžíšova sestra - když dáme hledat verše s řetězci začínajícími na „Mojžíš" a „sestr", dostaneme Num 26,59, kde se dozvíme, že to byla Mirjam.

Poslední příklad - budeme hledat fráze. Oblíbeným kazatelským příběhem je úžasné zjištění, že v Bibli máme 366 výskytů věty „Neboj(te) se" - tedy na každý den, i v přestupném roce. Když si tuto frázi najdeme, zjistíme, že se objevuje 38krát v množném čísle a 62krát v jednotném. Tedy celkem stokrát, a to včetně např. Soud 4,18, kde říká tuto povzbudivou větu Jáel Sesírovi krátce před tím, než mu vrazí ve stánku stanový kolík do hlavy. Aby bylo počítání přesné, museli bychom samozřejmě vycházet z původních jazyků a ne překladu, ale i tak zůstává záhadou, jak je možné dojít k číslu 366.

Na závěr několik tipů na hledání. V závorce uvádím doporučený způsob hledání (hvězdička - řetězec začínající tím, co jí předchází, uvozovky - přesná fráze):

cesta (cest*) - vypisoval jsem si tyto verše před jednou náročnou výpravou

syn člověka („syn člověka")

otec + syn

Herodes - pod tímto jménem se objevují v NZ tři osoby - rozlišíte je?

Pojď za mnou („Pojď za mnou")

Jan (Jan*)

vinice (vinic*) - jak spolu souvisí Ježíšovo podobenství a starozákonní texty?

Abrahám - kde všude se o něm mluví kromě Genese?

Bůh + stvořil - najdeme několik výskytů. Pokud ale zadáme Hospodin + stvořil, najdeme jen jeden (Iz 42,5)

 

Od téhož autora: 

Bible v počítači - návod k použití
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 1 - Úvod 
Strongova čísla aneb biblické jazyky pro každého  

 

[RSS]

Přečteno 2001x

další články