Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Rozmluvy s Bohem

Rozmluvy s Bohem

Jana Šumpíková, 21.3. 2012

KNIHA - Francisco Fernández-Carvajal: Rozmluvy s Bohem. Rozjímání na každý den církevního roku: Slavnosti a svátky (leden - červen), Paulínky, Praha 2011, 472 s., ISBN 978-7450-029-9.

  
Francifrancisco-fernandez-carvajal-1938.jpgsco Fernández-Carvajal se narodil v roce 1938 v Granadě (Španělsko).  Na kněze byl vysvěcen v roce 1964, a protože vystudoval historii a je doktorem kanonického práva, vyučoval na vysokých školách. Byl také redaktorem časopisu Revista Palabra. Je členem Opus Dei a autorem několika knih, z nichž nejznámější jsou Rozmluvy s Bohem, které již byly přeloženy do mnoha jazyků a vyšly v nákladu přes dva miliony výtisků. Knihy obsahují více než 450 meditací, jednu nebo více na každý den v roce, stejně tak tři meditace pro každou neděli, odpovídajících tříletému cyklu v katolické liturgii. 


Na pohled sympaticky působící kniha má hezké provedení i příjemné rozměry. Její název Rozmluvy s Bohem je současně názvem celé sedmisvazkové edice.

Nejedná se o klasickou modlitební knihu, avšak titulek Rozmluvy s Bohem skutečně plně vystihuje její obsah. Protože vede pozorného čtenáře k přirozenému dialogu, k setkání s Bohem v modlitbě.

My si  zde představíme 6. díl těchto rozmluv, Slavnosti a  svátky (leden-červen).

Rozčlenění knihy plně odpovídá svému účelu. Každý den (v tomto případě tedy slavnost nebo svátek) má svůj oddíl (dohromady 57), který je dále vždy rozdělen do třech hlavních kapitol.

Bylo pro mě milým překvapením, že mimo známé slavnosti - Matka Boží Panna Maria (1. ledna) nebo Nejsvětější Trojice (neděle po Seslání Ducha svatého) atd., jsou k rozjímání připravenrozmluvy-s-bohem-6-1.jpgy i svátky (nezávazné památky/památky) jako Panna Maria Fatimská (13. května), sv. Barnabáš, apoštol (11. června). Ale ještě více mě potěšilo, že pro pět velkých a důležitých slavností je prostor pro náležité porozumění jejich významu ještě mnohonásobně rozšířen. Je tomu tak mimo jiné u slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Těla a Krve Páně a také u sv. Josefa. Což mě osobně obzvláště nadchlo. Jako velká ctitelka sv. Josefa jsem se mohla díky knize s radostí připravovat po sedm předešlých nedělí na jeho slavnost. Dozvěděla jsem se, že tato sedmitýdenní příprava má kořeny už v dávné minulosti. Významná část knihy je tak věnována právě tomuto světci. Zamýšlíme se nad jeho svatostí, ctnostmi a povoláním jako muže a snoubence Marie, uvažujeme, jaké radosti a strasti prožil na zemi, nad jeho smrtí a oslavením a také nad tím, jak se projevuje tento světec jako patron i dnes. A to jsem v uplynulých sedmi týdnech zakusila velmi zřetelně, když mě po marném několikaměsíčním hledání nového zaměstnání poslední den novény ke sv. Josefu přijali do práce. A k tomu do práce zajímavé a přímo v místě bydliště. Nebylo to ostatně poprvé, kdy jsem jasně poznala, že přímluva, pomoc a ochrana sv. Josefa je neskutečně silná. Takže vřele doporučuji a samozřejmě i tuto knihu, která obsahuje bezpočet podnětů k zamyšlení a hlubšímu pochopení toho, co nás (k naší vlastní škodě) díky vlažnosti a lhostejnosti často míjí, dále i zajímavé informace a fakta vztahující se k danému tématu, jako i různé příklady a příhodné citace. A tak na základě lehce a jednoduše napsaného textu plného jasných myšlenek můžeme blíže nahlédnout do bohatství a tajemství velkého pokladu naší víry.

Doposud nakladatelství Paulínky vydalo v této edici díl první (Advent - Doba vánoční - Zjevení Páně), první část druhého dílu (Postní doba a Velikonoční triduum) a výše recenzovaný šestý díl. Jsou to Slavnosti a svátky, a to ty, které oslavujeme v liturgii v době od ledna do června. Podtitulek Rozjímání na každý den církevního roku jasně poukazuje na fakt, že pokud budeme vlastníky celé edice, máme na každý den v roce zajištěnu pravidelnou (a kvalitní) stravu v podobě této výživné duchovní četby.

 

Ukázka z knihy:

Francisco Fernández-Carvajal: Pane, očisti mě...

 

[RSS]

Přečteno 1586x

další články