Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > 365 dní s mystiky Karmelu

365 dní s mystiky Karmelu

Lukáš Drexler, 1.4. 2012

KNIHA - Jerzy Zieliński: 365 dní s mystiky Karmelu. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011, 395 s., ISBN 978-80-7195-503-0.

 

V rámci knižní řady „365 dní s" nám Karmelitánské nakladatelství na sklonku loňského roku nabídlo její další přírůstek, titul polského karmelitána Jerzyho Zielińského 365 dní s mystiky Karmelu.

Otec Jerzy Zieliński OCD není v českém prostředí pravděpodobně příliš známý, ačkoli kromě recenzované knihy od něj u nás péčí téhož nakladatelství vyšla ještě jeho další kniha Duchovní boj (o té zase příště). V Polsku je však znám jako exercitátor a autor množství knih o křesťanské spiritualitě (v polské knižní nabídce můžeme najít např. jeho tituly Jak se modlit, Maria v životě Karmelu, Zákonitosti duchovního růstu, Největší tajemství duše ad.), mimo to je vikářem krakovské provincie bosých karmelitánů.

365-dni-s-mystiky-karmelu.jpgPrávě osobní sepjetí otce Zielińského s karmelitánskou spiritualitou vtisklo jeho knize jasný charakter. Výchozí texty knihy totiž tvoří úryvky z písemností několika významných karmelitánských mystiků a světců, jejichž základní představení je uskutečněno již v úvodu knihy jejich krátkými biografiemi. V knize tak ke čtenáři promlouvají sv. Terezie z Avily, sv. Jan od Kříže, sv. Terezie z Lisieux, sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein), sv. Rafael od sv. Josefa (Józef Kalinowski), sv. Terezie od Ježíše z Los Andes, bl. Alžběta od (Nejsvětější) Trojice a bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše (Miriam z Abellinu).

Jak jsem již zmínil, text pro každý den je uveden krátkým, avšak hutným úryvkem z díla konkrétní karmelitánské osobnosti, za nímž následuje úvaha, resp. uvedení do rozjímání o. Zielińského, kterým často rozvádí téma započaté úvodním citátem. Autor nezřídka k dokreslení citátu mystika či vlastní následné úvahy využívá také nějaký krátký příběh nebo často ve svém komentáři cituje různé další osobnosti, jako např. Tomáše Mora, Filipa Neriho, Jana Pavla II., Lva XIII., Gabriela Amortha a mnoho dalších. Nejčastěji citovanou osobností v jeho rozjímáních je však polská světice Faustyna Kowalská.

O. Zieliński nepatří k autorům, kteří tvoří „crossover" křesťanské spirituality a moderní psychologie, ale nechává se vést prověřenou duchovností karmelitánských světců, mystiků, jejichž zkušenost čtenáře a hledajícího člověka přirozeně vtahuje přímo do hlubiny Zdroje. Autor nenabízí pouhé „duševní uklidnění", ale naopak zneklidňuje a provokuje tím nejlepším způsobem, totiž nabádá ke svatosti, jež má cenu krve (naší i Kristovy), totiž oběti (naší i Kristovy), naprosté odevzdanosti, duchovní radikality, utrpení a sebeumírání pro Krista v následování Jeho. Nezapírá, že toto je cesta k dosažení eschatologického pokoje, a naopak na tuto cestu vábí, a to bez podbízivosti, avšak s přesvědčením o Boží blízkosti, zakoušení „jha, které netlačí a netíží". S tím korespondují jak témata vybraných citátů mystiků, tak samotných rozjímání polského karmelitána: modlitba, odevzdanost, utrpení, trpělivost, pomíjivost vezdejšího života, kříž, smrt, důvěra, věrnost, Maria, láska, která bolí a jež je zároveň nejvyšší rozkoší, boj se Zlým, naděje, nebeská blaženost...

Kniha 365 dní s mystiky Karmelu je „naditou" knihou - ne jen kvůli svému rozsahu (395 stran!), ale zejména díky svému obsahu, který nám na každý den v roce zajistí skutečně hutnou a hodnotnou duchovní stravu. Je dobré naslouchat svatým mystikům, „přátelům Ducha", neboť jsou prosti polovičatosti, která nám je v naší zajištěnosti v současném světě tak blízká a je nám tak výrazným svodem. Můj verdikt zní: knihu vřele doporučuji!

 

Ukázka z knihy:

 

22. listopadu

 

"Pocítila jsem, jak se v mém srdci rodí nesmírná touha trpět a zároveň vnitřní jistota, že mí Ježíš připravil mnoho křížů."

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

 

Zamilovat si a přijmout svůj kříž, právě ten, který nám byl dán, to je veliká věc. Jistý člověk se nedokázal smířit s vlastním životním křížem. Proto poprosil Pána Ježíše, aby mu dovolil vybrat si jiný. Povolení dostal, opřel svůj sukovitý kříž u dveří tajné komnaty a uvnitř se začal rozhlížet po něčem novém pro sebe. Jako prvních si všiml papežských křížů z ryzího zlata, překrásných a posázených drahými kameny. Pokusil se jeden z nich zvednout, ale ani s ním nehnul. Byl nesmírně těžký. Hned vedle si všiml lehoučkých křížů mučedníků spletených z trnitých větévek s velíce dlouhými ostny. Nebyly nijak úchvatné, zato se zdály lehké k nesení. Bez námahy jeden z nich zvedl a položil přes rameno, ale hned ho musel shodit, protože se mu trny zabodávaly hluboko do těla, až začal krvácet. Popošel dále a narazil na křišťálové kříže hrající všemi barvami duhy. To byly kříže lidí čistého srdce. Zvedl jeden z nich a vložil jej na rameno. Už za okamžik pocítil, jak se mu ostré hrany křišťálů nemilosrdně zarývají do těla. Procházel dále sálem plným křížů a zkoušel si jeden po druhém, ale žádný se mu nezdál vhodný. Zklamaně vyšel ven. U vchodu si všiml sukovitého kříže spleteného z ratolístek. Když jej zvedl a naložil na rameno, ukázalo se, že přesně sedí. Spokojen se svým nálezem začal volat na Pána Ježíše, že už konečně pro sebe něco našel. Pán Ježíš na něho s láskou pohleděl a odpověděl: „To je ten kříž, který jsi tady předtím odložil, když sis šel hledat nějaký vhodnější."

 

Související články:

Terezie z Avily - učitelka modlitby 1
Terezie od Ježíše: Výkřiky za bloudící 
Marie Magdaléna de‘Pazzi - životopis 
Jan od Kříže: Jak dobře znám já zdroj
Lukáš Drexler: Svatí Karmelu (recenze) 
Marie Konečná: Jan od Kříže - životopis 
Lukáš Drexler: Alžběta od Trojice (recenze)
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1 
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Marie Magdaleny de‘Pazzi: Překážky Duchu svatému v nás   
Antonio Maria Sicari: Mariánský rozměr tereziánského Karmelu
Jan od Kříže: Poučení, která uchovala M. Magdaléna od Ducha Svatého 
Terezie z Lisieux: Sebeodevzdání v zápalnou oběť milosrdné Lásce Boží
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3) 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu svatému 
Alžběta Dřímalová, Lukáš Drexler: Dopisy Markétě 1
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie 
Terezie z Lisieux: Sestřence Marii Guérinové   
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Jan od Kříže: Duchovní píseň

  

[RSS]

Přečteno 1763x

další články