Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Ježíš uzdravuje tvé srdce

Ježíš uzdravuje tvé srdce

Jana Šumpíková, 30.5. 2012

KNIHA - Salvatore Tumino: Ježíš uzdravuje tvé srdce. Cesta od smutku k radosti, Paulínky, Praha 2011, 127 s., ISBN 978-80-7450-017-6.

tumino-2.jpgAutor knihy, Salvatore Tumino, se narodil v Dubrovníku (Chorvatsko) v roce 1959. Na kněze byl vysvěcen v roce 1987. V únoru 2002 založil nakladatelství Sion s cílem šířit po celém světě prostřednictvím jednoduchých textů, zkušeností a referencí křesťanství. Založil společenství Eccomi, manda me! (Zde jsem, pošli mne), jehož stránky můžete navštívit zde: http://www.eccomimandame.it/. Před deseti lety (roku 2002) Salvatore Tumino zemřel ve věku 42 let.

 

„Dnešní člověk prožívá stále hlubší vnitřní krizi. Doléhá na něj tolik vjemů, těká mezi tisícovkou různých cílů, často zjišťuje, že už není sám sebou... Člověk bez Boha je hádankou, která nemá řešení."
Hned úvodní slova vyjadřují podstatu a záměr knihy. Stejně jako podtitulek Cesta od smutku k radosti. Jak být radostným člověkem? Jak mít tam někde v hloubi duše onen radostný pokoj, který svět nemůže dát... Proč ho nemám, co je příčinou a co mohu udělat pro to, abych získal uzdravení srdce?

Jsme zváni, abychom nahlédli do svého nitra. Ale ne sami. Abychom své srdce zkoumali spolu s Ježíšem. Pod jeho milosrdným a láskyplným pohledem poznávali sebe sama. Kniha podává jakýsi návod, jak jít po této nesnadné, ale osvobozující cestě. A z textu je patrno, že sám autor prožil zkušenost uzdravení, že býval člověkem zraněným a smutným. Ví, a dobře rozumí tomu, jak těžce se žije člověku pod otroctvím, které je způsobeno nejrůznějšími životními zkušenostmi a pády. Ale zakusil moc a sílu uzdravující Boží lásky, která jej zcela zaplavila a dále tryská, a on nemůže mlčet o své nejdůležitější životní zkušenosti. Přecházíme Od nenávisti k odpuštění, Od destruktivních pocitů viny k přijetí Božího odpuštění, Od pýchy k pokoře, Od závislosti na hmotných věcech ke spojení s Bohem, Od závislosti na televizi k podřízení se Ježíši, Od nečistoty k čistotě - to jsou již přímo názvy některých kapitol. 

jezis-uzdravuje-tve-srdce-web-1-2.jpgOč jde, můžeme blíže pochopit z úryvku kapitoly Od pohrdání sebou k sebepřijetí:

Musíme na sebe pohlížet Božíma očima. Musíme vstoupit do jeho lásky a milovat tak, jak miluje on. Bůh nás miluje a my se můžeme milovat, pouze pokud se necháme do této lásky vtáhnout, protože Boží láska je nám vlita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán." (Řím 5,5)
Jsme-li naplněni Duchem svatým, vnímáme Boží lásku, zakoušíme ji a v této lásce můžeme milovat a přijmout sebe sama. Bůh nás nemiluje kdesi zpovzdálí, ale vstupuje do našeho nitra. My jsme chrámy jeho Ducha. Tím, že se necháme vtáhnout do této nekonečné, mimořádné, něžné, bezpodmínečné, nevyžádané, silné a zvláštní lásky, právě tak se můžeme uzdravit ze všech negativních představ, které o sobě máme a které jsme si v průběhu let nashromáždili. „Nejsi k ničemu." „Za nic nestojíš." „Nikdy v životě nic dobrého nedokážeš." „Jsi hloupý."... Existuje mnoho dalších nálepek, kterých se nám v průběhu let dostalo a některé se „přilepily" tak pevně k našemu vnitřnímu obrazu, že jsme z nich dostali klíč k četbě našeho vlastního života.

Zajímavá je také třeba kapitola, jež nese název Od života zmítaného emocemi k bytí vkořeněnému do Boží vůle. Je zde řeč o tom, že často jsou dnes v našich životech rozhodujícím kritériem emoce. To, co člověk cítí, je pravda a od této skutečnosti se odvíjí veškeré jeho jednání. Emoce jsou vším a pokud se tento přístup projeví v duchovním životě, víra je stále vystavena tisíceru pochybností. „Hledá-li kdo radost jen pro tu radost, nikdy ji nenalezne. Bude-li však hledat Pána a jeho vůli, radost se stane společnicí na jeho cestách." A velmi se mi líbí, jak vždy znovu a znovu autor odkazuje na Boží slovo a na uzdravující sílu v něm ukrytou. Celá kniha je tak protkána řadou biblických textů i citátů jiných autorů (především sv. Františka Saleského).
Salvatore Tumino v závěru knihy vydává svědectví o tom, jak si jej a jeho životní příběh Pán použil pro uzdravení mnoha lidí z depresí. Říká, že „když nás Pán uzdravuje, z rány se stává pramen života." Člověk se pak sám stává nástrojem uzdravení pro druhé.
A v tom je veliká radost a naděje: každé srdce, jakkoli zraněné, ztýrané a nemocné, může být uzdraveno a dokonce právě skrze tyto rány pak může proudit Boží láska a milosrdenství do našeho tolik pokřiveného, smutného a po lásce hladovějícího světa.

 

[RSS]

Přečteno 1288x

další články