Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > "Já jsem alfa i omega, první i poslední"

"Já jsem alfa i omega, první i poslední"

Adrienne von Speyr, 30.12. 2012

Další z hlubokých modliteb švýcarské mystičky Adrienne von Speyr (1902-1967).

 

"Já jsem alfa i omega, první i poslední" (Zj 22,13)

 

kristus-pantokrator-alfa-a-omega-001-upr-men.jpg

 

Pane, ty nám z nebe říkáš,

že jsi první a poslední.

Dej nám,

abychom tomuto slovu porozuměli ve víře,

kterou nám stále znovu dodáváš

jako vyznání lásky k nám

a zároveň ke svému Otci.

 

Dopřej nám porozumět významu tvého slova.

Ať se nám stane tím prvním v našem dni

a ať zůstane prvním a zároveň posledním

až do chvíle našeho večera.

Zaujmi místo prvního

a posledního v každé naší myšlence,

aby tak všechno, o čem uvažujeme,

bylo zahrnuto v tvé přítomnosti

a stalo se modlitbou.

 

Tím, že volíš právě takové jméno,

nabízíš se nám,

že se staneš naším počátkem i koncem.

Nabízíš se,

že v nás vykonáš všechnu námahu,

že nás učiníš hodnými tvých zaslíbení k Otci.

 

Pane, utvářej nás. Dávej podobu naší víře,

ztvárňuj náš život svým vlastním bytím,

které je počátkem a koncem.

Vykořeň v nás všechno, co nezačíná a nekončí v tobě,

všechno, co nám brání dokonale tě následovat.

Budeš-li v nás počátkem a koncem,

pak v nás bude živě přebývat

tvoje poslušnost vůči Otci.

 

Dej, Pane, abychom svou poslušnost nabízeli tvé vůli.

Daruj nám každý den nově sílu

přijmout tě za prvního i posledního v našem životě.

Jako tě Otec v Duchu svatém vlastní

coby svého prvního a posledního Syna,

tak dovol i nám, abychom se od tvého Otce,

od tebe a od tvého Ducha učili

mít v tobě neustále svůj počátek i konec. Amen.

  

[Adrienne von Speyr: Bei Gott und bei den Menschen. Gebete. Z němčiny přeložil Robert Svatoň. Převzato s laskavým souhlasem nakladatelství Paulínky z knihy Adrienne von Speyr: U Boha a u lidí, Praha 2011.]

 

Více o Adrienne von Speyr 

 

Od téže autorky:

Lumina
Nekonečnost v konečném
Maria, Služebnice Pána
Skrze Marii ke Kristu
Modlitba za osvobození od sebe sama
Modlitba odevzdání toho, co nemám 
Vzývání Nejsvětější Trojice  

 

Související články:

Lukáš Drexler: U Boha a u lidí (recenze knihy + ukázky)
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání 
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 3/3 - Učitelka církve

 

[RSS]

Přečteno 2367x

další články