Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Dopisy Markétě 7

Dopisy Markétě 7

bl. Alžběta od Trojice, 21.5. 2013

Další dva dopisy blahoslavené karmelitky Alžběty od Trojice (+ 1906), z nichž ve druhém poukazuje na Tajemství, "které se skrývá v mém jménu", tj. tajemství Nejsvětější Trojice.

 

Úvod k dopisům  

 

D 110

[16. února (?) 1902]

 

Ať Kristus zajme[1], spoutá, uchvátí drahou mou Markétku, aby se v Něm ztratila jako kapka vody v oceánu!

Zůstávejme v Jeho lásce: tam určuje místo setkání dvěma sestřičkám, aby je sléval do jednoty.

 

Alžběta od Trojice

 

 

D 113

[25. května 1902]

J. M. + J. T.[2]

 

Markétko moje,

tvoje překvapení mě tak potěšilo, už jsem otevřela pusu a chtěla zpívat, když jsem uslyšela první zvuky harmonia a mé srdce všechno uhodlo. Srdce tvojí Bětky bylo dojaté, pozornost její maličké ji opravdu zasáhla, a celá její duše byla spojena s její. Pověz o mé vděčnosti těm krásným hlasům, které přišly oslavit Nejsvětější Trojici, zvlášť Marii Luise, řekni jí, že jsem ji snadno poznala i Alici a že se za ni modlím.

Ach ano, moje Markétko, slavnost Tří[3] je opravdu mým svátkem, podle mě se jí žádná nevyrovná. Na karmelu byla výborná, protože je to slavnost ticha a adorace, nikdy jsem tak dobře nepochopila to Tajemství a celé povolání, které se skrývá v mém jménu. Darovala jsem tě Třem, moje Markétko, vidíš, jak s tebou zacházím. Ano, v tomto velkém Tajemství si s tebou dávám schůzku. Ať je On naším středem, naším Příbytkem. Loučím se s tebou touto myšlenkou otce Valléeho pro tvoji modlitbu... „Ať vás Duch svatý unáší ke Slovu, ať vás Slovo přivádí k Otci, ať jste jedno, jako byl Kristus a naši svatí." Líbám vás, moje drahé. Budeme se setkávat každý den oktávu mezi polednem a jednou hodinou.[4]

 

[Z francouzského originálu přeložila Alžběta Dřímalová.]  

 

Více o bl. Alžbětě od Trojice 

 

Související články:

Raoul Plus: Jsme nebem  
Alžběta od Trojice - životopis
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Alžběta od Trojice - recenze  

 

Poznámky:


[1] Narážka na Terezii z Avily, toto slovo znala Alžběta již od Terezie z Lisieux.

[2] Značka J. M. + J. T. znamená Josef, Maria, Ukřižovaný, Jan od Kříže a Terezie od Ježíše, hlavní patroni karmelitánského řádu.

[3] Alžbětin osobní výraz pro Nejsvětější Trojici.

[4] V oktávu, osm dní po svátku Božího Těla, měla Alžběta adoraci denně od 12 do 13 hodin.

 

[RSS]

Přečteno 1279x

další články